Navigace: DomácíKolonie › Expedice. Úkoly

Expedice. Úkoly

Hlavní úkoly

Jméno Mise Odměna za dokončení Je potřeba úroveň hráče

Koloniální režim

Koloniální režim Naši průzkumníci hlásí, že za známými oblastmi leží neobjevená země. Na průzkum a kolonizaci čeká řada ostrovů bohatých na suroviny. Nejsme však jediní, kdo o nich ví. O suroviny bojují také další království. Tyto ostrovy navíc kolonizovali bandité a další pochybná individua.

Abychom se mohli zúčastnit závodu o slávu a zdroje, měli bychom postavit expediční jednotku. Nyní vám vysvětlím, co potřebujeme, abychom se mohli k tomuto velkému podniku připravit.


Přípravy jsou u konce, můžeme se pustit do naší expedice.
Výcvikový ostrov
100Body zkušeností / 1Hvězdné mince
30
Nápověda a důležité informace
Karta podrobností
Pokud se chcete dozvědět více o režimu kolonie a soubojích, podívejte se do soubojové sekce v našem archivu.

Najdete zde také důležité informace o údržbě, které byste si měli přečíst.


To je dobře, že jste se podívali do archivu!

Nezapomeňte se sem vracet, kdykoli budete potřebovat pomoc s režimem kolonie.

Otevřete archiv z panelu avatara

50Těžký palcát 50Útočné kopí 30
Bojová zbrojnice a akademie
Karta podrobností
Průzkum neznámých ostrovů a sektorů je nebezpečný. Na expedici se proto musíme dobře připravit. Musíme nejdříve postavit několik nových budov, ve kterých najmeme specializované jednotky a poskytneme jim potřebné vybavení.

Dobrá práce, nyní můžeme začít připravovat vojáky, které potřebujeme pro budoucí průzkumy.

Mějte na ostrově alespoň . 1Bojová akademie
Mějte na ostrově alespoň . 1Bojová zbrojnice

Náborová kampaň Dvojnásobné tempo 30
Nové zbraně
Karta podrobností
V bojové zbrojnici můžete vyrábět nové zbraně, které potřebují naše expediční jednotky. Zbrojnice funguje jako zásobárna. Požadované zbraně můžete vyrobit stejně jako ostatní bonusy. Nejprve budeme potřebovat nějaké těžké palcáty, kopí a luky pro těžkou pěchotu.

Výborně, máte všechny zbraně, které potřebujeme k vybavení vojska. Dobrá práce!

Vyrobte alespoň . – 75Těžký palcát
Vyrobte alespoň . – 150Útočné kopí
Vyrobte alespoň . – 150Útočný luk

50Železo 30
Nové jednotky
Karta podrobností
Nové jednotky můžete cvičit v bojové akademii. Na první expedici doporučuji vycvičit jednotky těžké pěchoty spolu s útočnými lučištníky a útočnou pěchotou.

Nezapomeňte, že na expedičním ostrově nelze používat běžné vojáky rekrutované v kasárnách. Potřebujete vojáky z bojové akademie.


Naši vojáci jsou připraveni vyrazit na první expedici, stačí říct!

Mějte jednotek těžké pěchoty – 50Těžká pěchota
Mějte jednotek útočné pěchoty – 50Útočná pěchota
Mějte jednotek útočných lučištníků – 50Útočný lučištník

100Uhlí 30
Maršálové
Karta podrobností
Vojáky na expedici samozřejmě nemůžete vyslat bez kompetentního vůdce. Máme ale štěstí Nějaké maršály můžeme najmout v taverně. Jsou to bojem zocelení stratégové, kteří vědí, jak se vypořádat s neznámými nebezpečími neprozkoumaných světů.

Nezapomeňte Na expedicích nemůžete využívat standardní generály, potřebujete maršály.


Díky našim specialistům jsme už připraveni prozkoumávat nová území.

Mějte na domovském ostrově maršály – 3Maršál

75Těžký palcát 150Útočné kopí 150Útočný luk 30
Lékárnička – jen pro jistotu
Karta podrobností
Tyto expedice mohou být velmi nebezpečné. Měli bychom si vzít dostatek jednotek, ale měli bychom se postarat i o lékařské zásoby.
Náš dodavatel v zásobárně může nyní vyrábět expediční lékárničky. Díky nim se naši maršálové v případě porážky mohou ihned zotavit. Měli byste jich pro jistotu pár vyrobit.

Výborně! Když jste teď vyrobili nějaké lékárničky, budeme schopni maršála v případě potřeby okamžitě vyléčit… Ne, že by se něco takového mohlo stát!

Vyrobte alespoň . – 3Expediční lékárnička

30

Vaše první expedice

Vaše první expedice Když jsme nyní připraveni, začne jít do tuhého. Naši průzkumníci objevili ostrov na okraji nezmapovaných území. Měli bychom tam vyslat expediční jednotky, které zjistí, s jakým nebezpečím se budeme vypořádávat. Expediční mapu naleznete v nabídce.

Poznámka Pokud chcete expedici hrát znovu a získat větší praxi, můžete si ji levně zakoupit v obchodě.


Výborně, dokončili jste svou první expedici.
100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Vyšlete své expediční síly
Karta podrobností
Po spuštění expedičního ostrova na něj můžete vyslat armádu ze sledování úkolů. Vyšlete své tři maršály s vycvičenými jednotkami.

Výborně, vaši maršálové jsou na cestě na tajemný ostrov a dorazí tam již brzy.

Přiřaďte jednotky svému maršálovi
Vyšlete armádu na expediční ostrov

50Těžký palcát 50Útočné kopí 30
Dokončete svou první expedici
Karta podrobností
Porazte všechny bandity na malém ostrůvku a vraťte se bezpečně domů!

Výborně! Porazili jsme vládce této kolonie. Nyní můžeme získat její bohatství.

Dokončete výcvikovou expedici

50Útočný luk 50Útočná šavle
50Těžká kuše 50Těžké kopí
30

Vzhůru do neznáma

Vzhůru do neznáma Malý ostrov, který jsme právě vyčistili, je teprve začátek. Je čas, abychom se vydali do středu neprobádaného území. Postavte expediční jednotky a vyšlete průzkumníky najít ostrov, který by se dal obsadit. Dejte si ale pozor, narazíte na bandity a dost možná i na jednotky z ostatních království!

Právě jste dobyli svou první kolonii. Můžeme ji obsadit a prohlásit za vlastní.
100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Vyšlete průzkumníky
Karta podrobností
Abychom našli ostrov vhodný ke kolonizaci, musíme využít zkušenosti našich průzkumníků. Přejděte do nabídky, vyberte jakéhokoli průzkumníka a poté použijte možnost „Najít expedici“. Pak bojujte o malou kolonii.

Hodně štěstí!


Výborně, vybrali jste novou dobyvačnou expedici.

Pořiďte si alespoň průzkumníky. – 1Průzkumník
Hledejte malý koloniální ostrov
Potvrďte vybraný ostrov a začněte ho dobývat

100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Vysílání jednotek
Karta podrobností
Když jsme nyní dali dohromady veškeré naše síly a nalezli ostrov, který bychom chtěli prozkoumat, měli bychom vyslat naši armádu na expedici.

To provedete kliknutím na sledování úkolů a výběrem možnosti „vyslat armádu“.


Výborně, naši vojáci jsou v tuto chvíli na cestě na novou expdici. Měli by tam dorazit již brzy.

Vyšlete armádu na expediční ostrov

100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Obsaďte své první území
Karta podrobností
Zaútočte na svou první malou kolonii a obsaďte ji. Využijte všechny jednotky a maršály, které máte. Nezapomeňte ale během bojů cvičit další vojáky. Možná je budete potřebovat.

Dobrá práce! Nyní můžeme využívat zdroje nové kolonie.

Obsaďte expediční ostrov

100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Vycvičte více expedičních jednotek
Karta podrobností
Než začneme hledat nový ostrov k průzkumu, měli bychom vycvičit více jednotek.

Nezapomeňte Koloniální ostrov vydrží jen malou část hry, takže byste vždy měli mít dostatek jednotek už před zahájením expedice.


Velmi dobře! Nyní máme dostatečně velké vojsko, které naši první skutečnou kolonii pohlídá.

Mějte jednotek těžké pěchoty – 80Těžká pěchota
Mějte jednotek útočné jízdy – 80Útočná jízda
Mějte jednotek těžké jízdy – 80Těžká jízda
Mějte jednotek těžkých lučištníků – 80Těžký lučištník
Mějte jednotek útočné pěchoty – 80Útočná pěchota
Mějte jednotek útočných lučištníků – 80Útočný lučištník

50Klobásy 50Mince 30

Vaše první kolonie

Vaše první kolonie Osvobodili jsme naši první potenciální kolonii od všech nepřátel. Teď bychom si ji měli přivlastnit a vybudovat obranná postavení, aby pro nás produkovala suroviny.

Po otevření nabídky budov v oblasti kolonie můžete stavět obranné budovy. V nabídce můžete utratit obranné body, které získali za dobytí konkrétního koloniálního ostrova.


Výroba je v kolonii již v plném proudu!
100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Vybudujte svou obranu
Karta podrobností
Po obsazení koloniálního ostrova můžete vybudovat další obranná postavení, abyste odvrátili případný útok. Projev naší síly a odhodlání přesvědčil vůdce místních banditů, aby bojovali na naší straně. Měli bychom vyztužit jejich slabá obranná místa a ztížit tak ostatním dobyvatelům obsazení našeho ostrova.

Prohlédli jste si obranná postavení banditů. Doufám, že se vám podaří vyztužit slabá místa, která jsme využili při jejím dobývání.

Vstupte do režimu budování obrany svého nově dobytého území

100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Získejte svou kolonii
Karta podrobností
Nyní máme obranná postavení připravena. Měli bychom ostrov oficiálně prohlásit za svůj

Přivlastněte si ostrov kliknutím na tlačítko „obsadit kolonii“ v nabídce kolonií. Kolonie pak začne produkovat vaše zdroje.


Máme novou kolonii. Již začala vyrábět zdroje pro naše království.

Klikněte na tlačítko obsazení kolonie v nabídce kolonie

100Body zkušeností / 1Hvězdné mince 30
Soubojový postup
Karta podrobností
Gratulujeme! Díky dokončení výcvikové expedice jste dosáhli 2. soubojové úrovně. Omrkněte okno soubojového postupu pod vaším avatarem a vyzvedněte si odměny. Vaše odměny se vám ukládají, dokud si je nevyzvednete.

Jen se podívejte na ty odměny. Čeká na vás také sláva a kořist navíc, pokud své vojsko pošlete na expediční ostrovy. Pamatujte, soubojovou zkušenost získáte za každou jednotku, kterou porazíte.

Otevřete okno soubojového postupu
Vyzvedněte si z okna soubojového postupu odměny 2. soubojové úrovně

30
Expediční vodní hrad
Karta podrobností
Coby úžasný vůdce expedičních sil jste byli odměněni vodním hradem. Tento vodní hrad bude symbolem vaší zkušenosti. Umístěte ho na jezero uprostřed vašeho ostrova. Nyní se sice jeví pouze jako malá věžička, ale pamatujte, že se s každými 2 získanými soubojovými úrovněmi zvětší, stejně jako sláva vašeho království.

To se panečku podívejme! I když je ještě malý, přesto je na vodní hrad krásný pohled, no ne? Nezapomeňte ho vylepšit po každém postupu na další úroveň.

Umístěte vodní hrad do jezera – Expediční vodní hrad

30

Vedlejší úkoly

Jméno Úkoly Odměna za úkoly Je potřeba úroveň hráče
Porazte bosse mapy
Karta podrobností
Ostrov bohatý na zdroje! Měli bychom se z něj pokusit udělat naši kolonii. Zdá se ale, že už jej obsadil někdo jiný. Pojďme připravit expediční jednotky a vyhnat ostrovní obránce! Možná bychom pak ještě mohli přesvědčit místní bandity, aby nám s obranou ostrova následně pomohli.

Ale nezapomeňte
Obránci jsou proti nám v početní výhodě, měli bychom proto svou strategii volit moudře. Využijte těžké jednotky k zablokování běžných táborů a poté udeřte rozhodnou silou na bosse jednotlivých sektorů.
Díky tomu minimalizujeme naše ztráty!


Gratulujeme! Poražením bosse mapy jsme ostrov vyrvali z rukou našich soupeřů a nyní můžeme těžit jeho cenné zdroje.

Dávejte si ale pozor Ostatním nám budou vítězství závidět a možná se nám pokusí ostrov zase ukrást. Abychom jim v tom zabránili, měli bychom postavit dobrou obranu.

Porazte – Boss mapy

30-75
Porazte první tábor banditů
Karta podrobností
V každém sektoru uvidíte dva tábory. Tábor bojovníků zblízka a tábor bosse sektoru. Obrana tohoto prvního tábora bojovníků zblízka nevypadá zrovna pevně, možná bychom se jej mohli pokusit dobýt.

Porazte tábor za použití maršála s útočnými lučištníky. Útočné jednotky se hodí k rychlému a rozhodnému poražení nepřátel.

Povšimněte si, že útoční lučištníci způsobují bonusové poškození nepřátelským jednotkám bojujícím zblízka. Vaše vlastní jednotky pro boj zblízka si zase vedou dobře proti jízdě.


Porazte první tábor banditů

Porazte – Tábor pro boj zblízka

30-75
Porazte bosse sektoru
Karta podrobností
A teď se podíváme, co by se dalo dělat proti vůdci sektoru. Když najedete kurzorem na tábor, určitě si všimnete dvou druhů jednotek a vůdce samotného. V tomto boji budete muset prokázat větší taktické dovednosti.

Své jednotky budete muset uprostřed boje změnit. Při útoku si povšimněte, že první jednotka, kterou nepřítel nasadí, má kolem sebe rámeček navíc. Měli byste proti ní nasadit vhodné vojáky. Změňte svůj typ jednotky ještě dříve, než výměnu avizují nepřátelé.


Výborně, naše taktika zabrala! Vůdce tohoto sektoru je poražen.

Porazte – Vůdce banditů

30-75
Používejte blokování
Karta podrobností
Fajn, když se nám podařilo uspět, pokusme se naši strategii vypilovat. Právě v této chvíli přichází do hry těžké jednotky.

Tyto těžké jednotky jsou skvělé, protože vydrží velká zranění a v boji přežijí dlouho. Zaútočte na tábor bojovníků zblízka svými těžkými jednotkami, aby se deaktivovala oblast sledování tábora. Protože je v táboře pouze jediný typ jednotek, můžete je nechat bojovat samostatně.

Po zahájení boje můžete poslat dalšího maršála s útočnými jednotkami dále do útoku na tábor vůdce.

A teď přijde dobrá zpráva Když porazíte vůdce, všechny ostatní jednotky v sektoru uprchnou. Díky tomu ušetříme celou řadu našich jednotek.


Podívejte se, jak utíkají! Dobrá práce, sektor je nyní vyčištěn, a tak můžeme naše maršály posunout kupředu.

Používejte blokování

30-75


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017