Navigace: DomácíNápověda › Budovy

Budovy

Vylepšení budovy
Útoky prvního sledu
Umístění budovy
Tábory banditů
Fronta budov
Bonusy produktivity
Dílna
Ekonomický přehled
Obchodní nabídka
Obchod
Stavební povolení
Skladiště
Doly
Farmy a obilná pole
Použití doplňovacího předmětu
Panel nástrojů
Pozvání přítele
Použití zásobárny
Epické dílny
Použití bonusu
Nabídka staveb
Obsazení sektoru
Vazač knih
Souostrovní oblasti

Vylepšení budovy

Vylepšení budovy

1. Klikněte na budovu, kterou chcete vylepšit.
2. Budovu můžete vylepšit pomocí normálních surovin, ale to trvá několik minut, hodin nebo dnů v závislosti na úrovni vylepšení.
3. Vylepšení může proběhnout okamžitě pomocí drahokamů.
4 a 5. Když vylepšíte budovu, začne produkovat více, ale také toho více spotřebuje.


Útoky prvního sledu

Útoky prvního sledu

Každý boj je rozdělen do tří částí, do rychlé, normální a pomalé. Jednotky mají odlišnou iniciativu, která určuje, ve které části se daná jednotka zapojí do útoku.
1. Kavalerie je rychlá jednotka a útočí vždy jako první. Normální a pomalé jednotky, které kavalerie porazí, se do dané bitvy vůbec nezapojí.
2. Většina ostatních jednotek má „normální“ iniciativu a přijde na řadu ve druhé části bitvy.
3. Dělostřelci jsou pomalí a útočí až na konci.
Iniciativu jednotek zjistíte z nápovědy k dané jednotce. Stačí, když na ni najedete myší.


Umístění budovy

Umístění budovy

Když klepnete na budovu v nabídce stavby, objeví se zelená oblast. Ta označuje prostor, kam lze budovu umístit.
1. Pokud je budova tmavá, nemůžete ji zde umístit. (nikoli zelená oblast)
2. Pokud je budova světlá, můžete ji zde umístit.
3. Pokud chcete opustit režim umisťování budov, můžete kliknout na tlačítko zrušení akce.


Tábory banditů

Tábory banditů

Stejně jako váš generál i nepřátelé mají základnu, která se nazývá nepřátelským táborem. Tábory jsou rozděleny do dvou různých typů
1. Velitelský tábor je táborem stojícím v čele daného sektoru a je označený korunkou. Pokud jej porazíte, všechny ostatní nepřátelské tábory budou zničeny.
2. Běžný nepřátelský tábor.
3. Na rozdíl od velitelských táborů mají běžné tábory svou oblast agresivity. Když do ní vstoupíte, váš generál bude dostižen a napadne daný tábor a nikoli ten, ke kterému byl vyslán.
4. Informace o táborech získáte tak, že na ně kliknete. Následně se objeví okno tábora, ve kterém uvidíte informaci o počtu a druhu přítomných jednotek. Když na jednotky najedete myší, objeví se další podrobnosti.
Poznámka Některé tábory jsou označeny lebkou. To znamená, že se v daném táboře nachází velice silná jednotka. Pokud je tábor označen lebkou a korunou, pak se jedná o velitelský tábor s velice silnou jednotkou.


Fronta budov

Fronta budov

Vaši osadníci mohou najednou stavět pouze jednu budovu. Můžete však zadat stavbu více budov, které pak budou dokončeny postupně. Když se budova nachází ve stavební frontě, uvidíte následující informace
1. Ikona budovy.
2. Procento dokončení budovy.
Ve frontě budov máte k dispozici následující funkce
3. Okamžité dokončení budovy.
4. Můžete měnit pořadí fronty budov.
5. Kromě tří standardních slotů můžete dokoupit dočasný slot.
6. Nebo si můžete koupit trvalý slot u kupce v kategorii černého trhu.


Bonusy produktivity

Bonusy produktivity

1. Výrobní cyklus bez bonusu.
2. Výrobní cyklus s bonusem.

Budova s bonusem produkuje dvakrát rychleji než bez bonusu, ale zároveň spotřebuje stejné množství surovin.


Dílna

Dílna

1. Oblast vylepšení.
2. Oblast výroby Zde najdete vstupní surovinu a výstupní surovinu, celkový čas produkce, tlačítko pozastavení produkce a informaci, zda v budově pracuje osadník.
3. Popis budovy.
4. Zbývající čas bonusu.


Ekonomický přehled

Ekonomický přehled

Ekonomický přehled vám poskytuje informace o celé vaší ekonomice.
1. Otevřete jej kliknutím na pravítko v dolní části obrazovky.
2. Objeví se okno obsahující seznam všech surovin.
3. Kliknutím na konkrétní surovinu si otevřete v pravé části obrazovky strom surovin, kde uvidíte všechny suroviny zapojené do daného řetězce a informaci, zda se jedná o neutrální (šedá), záporný (červená) nebo kladný (zelená) vztah.
Poznámka Pokud je jedna ze surovin žlutá, znamená to, že jiná surovina v řetězci je negativní a je třeba se na ni podívat.
4. Opětovným kliknutím na surovinu v řetězci uvidíte všechny produkční a konzumní typy budov dané suroviny. Rovněž získáte informaci o počtu budov daného typu ve své domovské oblasti.
Poznámka Zobrazené výsledky platí pro aktuální okolnosti včetně bonusů, které nemusí trvat věčně.


Obchodní nabídka

Obchodní nabídka

1. Kliknutím na váhy v dolní části obrazovky otevřete nabídku obchodování. V okně nákupu uvidíte nabídky ostatních hráčů. Na pravé straně můžete filtrovat, které nabídky se zobrazí.
2. Pokud chcete umístit nabídku sami, můžete kliknout na kartu prodeje a na tlačítko „Umístit nabídku“. Zde můžete vybrat prodávanou položku, množství a cenu Pokud chcete nabídku umístit vícekrát, použijte více položek.
3. Prodávat můžete cokoliv, například dobrodružství, bonusy nebo suroviny.
Jedna nabídka je zdarma. Po umístění nabídky zdarma si můžete další sloty koupit za drahokamy nebo mince.


Obchod

Obchod

Abyste odemkli obchodování, musíte dosáhnout 12. úrovně a postavit obchodní kancelář. Najdete ji v nabídce staveb nebo v obchodě. Do nabídky obchodování se dostanete prostřednictvím vah v pravé části ekonomického přehledu. Zde můžete prodávat a nakupovat, co se vám zlíbí. Najdete tady také funkci pro vyhledávání a filtr pro co nejrychlejší nalezení hledaných položek.
Poznámka Obchod je vázán na server. S hráči z ostatních serverů obchodovat nelze.


Stavební povolení

Stavební povolení

V liště surovin v horní části okna najdete svá zbývající stavební povolení. Tato povolení potřebujete pro většinu budov. Stavební povolení nepotřebujete pro budovy od kupců a na studny, obilná pole a základny. Všechny ostatní budovy spotřebují jedno povolení. Když budovu zboříte, získáte povolení nazpátek.
Doly jsou pak zvláštním případem. Stavební povolení získáte už ve chvíli, kdy se důl zřítí, nikoli po odstranění zříceného dolu.


Skladiště

Skladiště

Obsah skladiště se zobrazí po kliknutí na dům starosty nebo na jedno ze skladišť.
1. Ve skladišti uvidíte všechny své dostupné suroviny. Zelená lišta vás informuje, kolik dostupného skladovacího místa je pro danou surovinu již využito.
2. Když najedete kurzorem na jednu ze surovin, zobrazí se celkový dostupný skladovací prostor.
3. Pomocí záložek v dolní části okna můžete přepínat mezi surovinami jednotlivých úrovní města.


Doly

Doly

Pokud chcete použít ložisko rudy, které našel váš geolog, musíte na něm postavit důl. Každý důl potřebuje své vlastní ložisko. Pokud se ložisko vyprázdní, dojde v příslušném dole k závalu.
Počet ložisek jednoho typu je omezen. To znamená, že můžete mít jen určitý počet dolů.
Tip Pokud chcete vyrábět více rudy, můžete své doly vylepšit.
Tip Pokud doplníte ložisko, než se vyprázdní, nemusíte hledat nové ložisko ani stavět nový důl.
Doplňovací předměty ke všem ložiskům najdete u kupce.


Farmy a obilná pole

Farmy a obilná pole

Farmy fungují jinak než ostatní dílny. Farma získává pšenici z farmářského pole. Farmářská pole jsou rovněž budovami, které musíte umístit. Z jednoho farmářského pole může získávat pšenici více než jedna farma. Farmářská pole se mohou vypotřebovat, načež musíte postavit nové.


Použití doplňovacího předmětu

Použití doplňovacího předmětu

Doplňovací předměty získáte v zásobárně a u kupce.
1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na doplňovací předmět.
3. Vyhledejte ložisko, které chcete doplnit.
4. Použijte doplňovací předmět na ložisko.

Tip
Pokud doplníte ložisko, než dojde k jeho vyprázdnění, nemusíte hledat nové ložisko a stavět nový důl. Doplňovací předměty pro všechna ložiska najdete u kupce.


Panel nástrojů

Panel nástrojů

1. Panel nástrojů otevřete kliknutím na nabídku staveb v levé dolní části obrazovky.
2. Na pravé straně nabídky budov najdete panel nástrojů. Kliknutím na ikonu panelu nástrojů otevřete nabídku panelu nástrojů.
3. Postavení ulice Cesty mezi svými budovami můžete stavět zdarma a slouží pouze pro okrasu.
4. Zbourání ulice Ulici můžete zbourat bez jakýchkoli nákladů.
5. Zbourání budovy Po stržení budovy získáte zpět část použitých stavebních materiálů a také stavební povolení.
6. Přesun budovy Budovu můžete přesunout za určité množství surovin nebo drahokamů, což závisí na typu budovy a úrovni vylepšení.


Pozvání přítele

Pozvání přítele

1. Klikněte na tlačítko pozvání přítele v seznamu přátel nebo na levé straně seznamu přátel.
2. Napište jméno hráče, kterého chcete pozvat, do textového políčka.
3. Vyberte hráče v seznamu.
4. Kliknutím na tlačítko OK zašlete pozvánku.

Pozvání přítele

1. Klikněte na tlačítko pozvání přítele v seznamu přátel nebo na levé straně seznamu přátel. (Objeví se nové okno prohlížeče)
2. V novém okně klikněte na pozvání přítele.
3. Napište své jméno do textového pole.
4. Napište jméno přítele do textového pole.
5. Napište e-mail přítele do textového pole.
6. Klikněte na „Odeslat pozvánku“.


Použití zásobárny

Použití zásobárny

V zásobárně můžete měnit suroviny v bonusy, jiné suroviny a doplňovače ložisek.
1. Klikněte na zásobárnu.
2. Vyberte, co chcete vyrábět (v dolní části okna se nachází tři záložky s odlišnými druhy položek).
Malé číslo na položce sděluje, kolik jednotek této položky je již ve výrobě.
3. V podrobném zobrazení můžete upravit množství vyrobených položek a velikost dávky. Pod postníky vidíte náklady a požadovaný čas.
4. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ potvrdíte svou objednávku, která se pak přesune do produkční fronty.
5. V produkční frontě vidíte všechny své dávky, můžete upravovat pořadí prací, ručit jednotlivé dávky nebo okamžitě dokončit stávající produkci. Při najetí myší na dávku uvidíte, kolik času je k dokončení výroby ještě potřeba.

Položky jsou produkovány v dávkách. To znamená, že pokud vyrobíte 5 talířů ryb v jedné frontě, získáte jeden talíř ryb s pěti použitími. Než budete bonus schopni použít, musíte vyrobit celou dávku.
Produkce každé položky trvá určitou dobu. Pomocí ikony drahokamu vedle lišty můžete produkci položky okamžitě dokončit.


Epické dílny

Epické dílny

Epické dílny si můžete zakoupit v obchodě výměnou za magické fazole.

Epické dílny se specializují na přeměnu určitých kategorií surovin na jiné. Pokud například máte na dřevo specializovanou epickou dílnu, můžete mezi sebou převádět jednotlivé druhy dřeva, nebo jej můžete proměnit na uhlí.

Výrobní řetězce dílny jsou obvykle mnohem efektivnější než obyčejné budovy, a to i vylepšené.

Pokud chcete nastavit v epické dílně produkční řetězec, musíte provést následující kroky

1 – Vyberte budovu epické dílny, otevře se produkční okno, kde můžete…
2 – Vybrat ze seznamu řetězec ten, který chcete začít budovat.
3 – Vybraný produkční řetězec byl zahájen a bude pokračovat v převodu surovin, dokud jej nezastavíte, nezrušíte, nebo místo něj nevyberete řetězec jiný.


Použití bonusu

Použití bonusu

1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na bonus, který chcete použít (číslo na tlačítku vás informuje, kolik bonus se v dané dávce nachází).
3. Kurzor se změní na kurzor bonusu (číslo na pravém tlačítku vás informuje, kolik bonusů je v dané dávce).
4. Klikněte kurzorem na budovu, na níž chcete bonus použít.

Při používání kurzoru s bonusem budou zvýrazněny budovy, na které lze bonus použít.


Nabídka staveb

Nabídka staveb

Nabídky budov jsou dostupné pomocí tlačítek budov na hlavní liště akcí.
1. Nabídka staveb pro první úroveň města.
2. V nabídce se objeví všechny budovy pro danou úroveň města. Pokud je ikona šedá, pak potřebnou úroveň nemáte.
3. Když najedete kurzorem myši na ikonu, uvidíte název budovy a její popis…
4. Suroviny na vstupu a výstupu a…
5. Cenu stavby.


Obsazení sektoru

Obsazení sektoru

Prázdný sektor můžete získat pro sebe. Provedete to tím, že v něm postavíte skladiště
1. Otevřete stavební nabídku.
2. Klikněte na tlačítko skladiště.
3. Umístěte skladiště.
Nyní můžete v sektoru umísťovat další budovy.


Vazač knih

Vazač knih

Vazač knih vám umožňuje vytvářet knihy.
1. Vyberte knihařství tím, že na něj kliknete.
2. Vyberte typ knihy, který chcete vyrábět. Zobrazí se cena aktuální a další knihy. Díky tlačítku níže můžete svůj výběr potvrdit.
3. Při potvrzení výroby tlačítko zmizí a objeví se vyrobená kniha.
4. Po dokončení výroby můžete knihu vyzvednout u vazače kliknutím na tlačítko vedle ikony knihyOnce the production is completed you can pick up the book from the bookbinder by clicking on the button next to the book icon.
Ceny knih se zvyšují spolu s tím, kolik knih vyrobíte. Jednoduché knihy je třeba dopracovat, aby se z nich staly pokročilé knihy.


Souostrovní oblasti

Souostrovní oblasti

Oblasti na jih a východ od vašeho hlavního ostrova mohou být prozkoumány a anektovány podobně jako další oblasti.

1. Na začátku pošlete svého průzkumníka pomocí možnosti „Prozkoumat vzdálený sektor“.
2. Pokud se v oblasti nacházejí tábory banditů, musíte rozprášit všechny tábory vůdců. Přesuňte posádku vašeho generála na již anektované souostroví a zahajte útoky odtud.


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017