Navigace: DomácíNápověda › Cech

Cech

Založení cechu
Rozhraní cechu
Přihláška do cechu Změna vůdce cechu

Založení cechu

Založení cechu

Když chcete založit nový cech
1. Postavte cechovní dům (cechovní dům najdete v druhé stavební nabídce, nebo u kupce).
2. Klikněte na symbol cechu v hlavní liště tlačítek.
3. V okně zakladatele zadejte název cechu.
4. Ve stejném okně pak zadejte značku cechu.
5. Vyberte prapor cechu.
6. Až budete chtít svůj výběr potvrdit, stiskněte tlačítko „Založit cech“.


Rozhraní cechu

Rozhraní cechu

Hlavní strana
Hlavní strana obsahuje statistiky cechu, zprávu dne, která se objeví také v chatu cechu, upravitelný popis cechu a deník cechu.

Správa
Zde může vůdce cechu upravovat hodnosti ve svém cechu, příslušná práva a znak cechu.

Seznam členů
Seznam všech členů cechu, jejich fáze dokončení cechovního úkolu a to, zda byli v posledních 48 hodinách online. Vůdce cechu zde také může upravovat nástupnické pořadí.


Přihláška do cechu

Přihláška do cechu

Hráči, kteří dosud nejsou členy cechu, se mohou přihlásit do cechu ze seznamu dle svého výběru. Stačí otevřít stránku cechů a použít tlačítko pro přihlášení. Jakmile vůdce cechu přihlášku přijme, hráč se stane členem.


Změna vůdce cechu

Změna vůdce cechu

Odstoupení
Vůdce se může své hlavní pozice vzdát pomocí tlačítka odstoupení. Jeho funkce bude nabídnuta dalšímu členu cechu v pořadí nástupnictví.

Pořadí nástupnictví
Vůdce cechu může členům svého cechu přiřadit pořadí nástupnictví. To označuje pořadí, v jakém budou hráči vyzýváni k převzetí vůdcovství, pokud se aktuální vůdce rozhodne odstoupit.
Automatická žádost o nástupnictví vstoupí v platnost po 15 dnech neaktivity, aby se předešlo vzniku cechů bez vůdců.

Přijetí vůdcovství cechu
Hráč, který obdrží žádost o nástupnictví, může požadavek přijmout nebo odmítnout. Aby hráč mohl vést cech, musí mít vlastní cechovní dům. Hráč má na přijetí žádosti 7 dnů. Pokud nepřijde, žádost bude předána dalšímu členovi dle pořadí nástupnictví. Pokud žádný z hráčů nabídku nepřijme, časomíra neaktivity a požadavek na nástupnictví budou probíhat od začátku.


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017