Navigace: DomácíNápověda › Rozhraní

Rozhraní

Avatar
Kasárna
Kupec
Denní bonus za přihlášení
Lišta surovin
Klávesové zkratky
Kniha úkolů
Osadníci
Prémiový čas
Chat
Nabídka
Sbírky
Konverze ZK
Zničitelné hory
Týdny kasáren a zásobáren
Zacházení se speciálním bonusem
Hvězdné mince
Pokročilé nastavení
Nastavení zvuku
Bonusy na celou oblast

Sbírky

Sbírky

1. Sběratelské předměty jsou sbírány mimo mapu – objevují se v oblastech, které jste prozkoumali.
2. Po kliknutí se objeví ve vašem skladišti a započítají se do vaší kompletace sbírky.
3. Sbírky lze najít v záložce starostova domu. Odemykají se vám v závislosti na vaší úrovni.
4. Jakmile budete mít všechny ingredience, můžete začíst s vytvářením sbírky.
5. Po dokončení musíte otevřít rozhraní domu starosty a odměna se pak uloží do příslušné sekce nabídky.
6. Odtamtud můžete předmět použít k posílení příslušné budovy, nebo jej můžete využít jinak.

Sbírky

Pokud máte problém s hledáním sběratelských předmětů na svém ostrově, můžete požádat o pomoc přítele

1. Jakýkoli přítel, který se dostane na váš ostrov, vidí sběratelské předměty, které jste ještě nenašli.
2. Když na ně klikne, sběratelský předmět se zvýrazní a vy jej budete moct rychle najít.
3. Rychlého zvýraznění předmětů dosáhnete také díky bonusu „Vílí oheň“ z obchodu. (na mapách dobrodružství se jedná o „Vílí světlo“.)


Avatar

Avatar

V levém horním rohu naleznete svého avatara. Můžete zde získat informace o následujících věcech
1. Tlačítko knihy úkolů Otevírá knihu úkolů.
2. Ukazatel zkušeností Ukazuje váš pokrok na úrovních. Shromažďují se zde také zelené hvězdy, které získáváte během hry, takzvané body zkušeností. Množství získaných zkušeností a množství potřebné pro další úroveň získáte najetím myši.
3. Po dosažení určitého množství zkušeností získáte novou úroveň. S každou úrovní odemknete nové funkce, například nové bonusy, budovy nebo vojenské jednotky.
4. Tlačítko odhlášení Kliknutím na toto tlačítko se odhlásíte ze hry a vstoupíte na domovskou stránku hry „The Settlers“.


Kasárna

Kasárna

V kasárnách (klávesová zkratka „B“) můžete trénovat své vojenské jednotky. Na začátku můžete cvičit pouze rekruty, ale na dalších úrovních získáte více jednotek.
1. Otevřete kasárna kliknutím na budovu, nebo stiskem klávesy „B“.
2. Vyberte jednotku, kterou chcete vycvičit.
3. Otevře se okno, ve kterém uvidíte potřebné suroviny. Pomocí postníků určete počet jednotek, které chcete vycvičit a počet skupin. Pod postníky uvidíte cenu své objednávky a množství potřebného času.
4. Skupiny můžete cvičit pouze postupně. Ve smyčce čekání můžete zkontrolovat, jak dlouho bude nutné čekat na přípravu jednotek, můžete upravovat pořadí produkce, okamžitě dokončit aktuální skupinu nebo zrušit určité skupiny.
5. Čísla na tlačítkách jednotek zobrazují, kolik jednotek tohoto typu je již ve výrobě.
Vojenské jednotky nespotřebovávají osadníky, pouze je blokují. Pokud o jednotku přijdete, padlého osadníka budete muset nahradit.


Kupec

Kupec

1. Přístup ke kupci získáte pomocí pokladnice v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Obchodník nabízí širokou škálu zboží rozdělenou do několika kategorií.
3. Většina položek stojí drahokamy. Pokud je nemáte, můžete si je přidat kliknutím na ikonu diamantu s plusem.
4. Cenu v drahokamech vidíte vedle ikony každé položky.
5. Kromě budov a surovin můžete také nakupovat dobrodružství a mnoho dalších věcí. Pokud se však vedle ikony nachází zámek, znamená to, že nesplňujete požadavky pro nákup dané věci.
6. Když kliknete na položku, objeví se okno s dalšími informacemi. Některé položky jsou omezené, tak s tím počítejte, pokud se vpravo nahoře objeví červená ikona s číslem.


Denní bonus za přihlášení

Denní bonus za přihlášení

Denní přihlašovací bonus je odměnou za pravidelné hraní.
V každém dni při prvním přihlášení se hráči zobrazí okno s denní odměnou (obr. 1). V něm je uveden krátký popis, kolikátý den hráč hraje a také to, jakou náhodně vybranou odměnu obdrží (obr. 2). Pokud hráč nějaký den vynechá, objeví se červený kříž (obr. 4) a počítání začne od začátku. Po sedmi dnech hráč získá drahokamy (obr. 3) a počítání začne zase od začátku.


Lišta surovin

Lišta surovin

V horní části obrazovky vidíte lištu surovin.
Najdete zde nejdůležitější základní informace pro svou ekonomiku
1. Vaše populace (najetím na číslo získáte podrobnější informace).
2. Vaše zbývající stavební povolení (najetím na číslo získáte podrobnější informace).
3. Vaše základní suroviny, které potřebujete ke stavbě budov.
4. Počet vašich drahokamů. Kliknutím na tlačítko plus můžete ke svému účtu přidat drahokamy. Kliknutím na ikonu drahokamu otevřete obchod.


Klávesové zkratky

Klávesové zkratky

Aby byla navigace o něco jednodušší, můžete používat klávesové zkratky. Ve hře „The Settlers Online“ můžete používat následující klávesové zkratky
„B“ – Kasárna
„H“ – Dům starosty (skladiště)
„P“ – Zásobárna
„F11“ – Režim celé obrazovky
Navíc můžete používat písmena W, A, S, D k posunu určitým směrem a čísla 1 až 9 pro jednotlivé sektory. Rozložení jednotlivých sektorů odpovídá číslům na numerické klávesnici (počáteční sektor je sektor 1, sektor napravo od něj má číslo 2…).


Kniha úkolů

Kniha úkolů

1. Kliknutím na tlačítko knihy úkolů…
2. můžete otevřít knihu úkolů.
3. Úkoly jsou rozděleny do několika kategorií, například mezi hlavní a postranní úkoly. Některé lze zrušit, pokud se vám do jejich plnění nechce.
4. Zde můžete vidět příběh úkolu…
5. který vám vypráví počítačem řízená postava.
6. Pod textem úkolu vidíte, co musíte ke splnění úkolu vykonat. Cíle se liší a může jich být více.
7. Zde vidíte odměnu, kterou za vykonání úkolu dostanete.


Osadníci

Osadníci

Osadníci jsou vaší „populací“. Potřebujete je k výcviku vojenských jednotek a k tomu, abyste ze svých budov dostali maximum. Jednoho osadníka dostanete každých 15 minut. Na rozdíl od normálních surovin nejsou osadníci spotřebováváni, ale pouze blokováni.
1. Na liště surovin můžete najet na ikonu osadníka a získat tak podrobné informace o všech vašich osadnících.
2. Pokud budete potřebovat osadníky okamžitě, můžete je „vyrobit“ v zásobárně.
3. Osadníky můžete také nakupovat u kupců, nebo urychlit produkci osadníků pomocí lektvaru.


Prémiový čas

Prémiový čas

Svůj zbývající prémiový čas vidíte přímo pod svým avatarem. (1)
Pokud chcete přidat více času, můžete zajít za kupcem a další čas zakoupit v prémiové kategorii. (2)
Pokud chcete přidat čas ke svému účtu, otevřete nabídku a použijte prémiový předmět. Otevře se okno, které shrne přednosti prémiového času (3)
+ 50 ZK z dobrodružství
+ 50 surovin a bonusů z dobrodružství
+ jeden denní úkol navíc
+ 10 bonusový čas pro přátelské oblasti
+ jedno další místo do fronty budov
Kořist navíc, kterou získáte za svůj prémiový stav, se objeví odděleně ve vaší poště. (4)


Chat

Chat

Pokud budete potřebovat pomoct, nebo jen potřebujete počkat na výrobu určité suroviny, můžete vzniklý prostor využít k chatu.
1. Funkci chatu najdete v levém dolním rohu obrazovky. Pokud kliknete na lištu hned pod ní, můžete hned začít psát svou zprávu, kterou pak odešlete stiskem klávesy Enter.
Používat můžete celou řadu různých kanálů
2. Kanál obecného chatu slouží k rozhovorům o čemkoli chcete a k hledání nových přátel.
3. Kanál nápovědy vám umožňuje pokládat otázky nebo odpovídat.
4. Kanál šeptání umožňuje soukromě hovořit s ostatními hráči. Tyto konverzace budou viditelné pouze vám a vašemu partnerovi v chatu.
5. Kanál zpráv slouží k oznamování informací o nejnovějším vývoji ve vaší domovské oblasti.
Poznámka Pokud budete potřebovat nápovědu k příkazům chatu, napište /help.
6. Pokud máte problém se čtením textu kvůli rozličným barvám, můžete kliknout na toto tlačítko a všechny texty zbělají.
7. Toto tlačítko slouží k zabránění v automatickém posunu chatu při příchodu nové zprávy,


Nabídka

Nabídka

Nabídka je vaším inventářem a má pět kategorií
Na první kartě najdete všechny položky, které ve své nabídce máte. Lepší přehlednosti dosáhnete přepínáním mezi kartami
1. Specialisté (Zde najdete všechny své geology, generály a průzkumníka)
2. Bonusy (Obsahuje například talíře ryb, svítání osadníků nebo lektvary lásky)
3. Suroviny (Doplňovací bonusy a suroviny)
4. Různé (Dobrodružství, budovy a dekorativní objekty)


Nabídka

Nabídka

Nabídka je vaším inventářem a má pět kategorií
Na první kartě najdete všechny položky, které ve své nabídce máte. Lepší přehlednosti dosáhnete přepínáním mezi kartami
1. Specialisté (Zde najdete všechny své geology, generály a průzkumníka)
2. Bonusy (Obsahuje například talíře ryb, svítání osadníků nebo lektvary lásky)
3. Suroviny (Doplňovací bonusy a suroviny)
4. Různé (Dobrodružství, budovy a dekorativní objekty)


Konverze ZK

Konverze ZK

Jakmile dosáhnete 75. úrovně, veškerá zkušenost, kterou byste získali z úkolů a dobrodružství, bude přeměněna na hvězdné mince.
Tato změna se projeví i v seznamu úkolů.


Týdny kasáren a zásobáren

Týdny kasáren a zásobáren

Občas dochází k událostem, které ovlivňují výrobní efektivitu kasáren a/nebo zásobáren. Během této doby má výroba určitých položek a jednotek příznivý účinek.

V takovém případě jsou všechny ovlivněné položky a jednotky označeny malou hvězdou v pravém horním rohu (1). Když kliknete na jednu z ovlivněných položek a přepnete se na podrobné zobrazení. Pozitivně ovlivněný atribut bude označen ikonou hvězdy (2) a zeleným fontem.

Pokud je aktivní událost budovy kasáren nebo zásobárny, dostanete při prvním přihlášení zprávu.


Zničitelné hory

Zničitelné hory

Na domovském ostrově jsou hory různých velikostí, které lze zničit a vytvořit tak více stavebního místa. Hory se dělí do tří kategorií na suť, skály a hory, jejichž zničení vyžaduje zásah specialistů.
1. Střelmistr a demoliční tým jsou předměty, které můžete použít na různé typy hor.
2. Použijte experta na horu odpovídající velikosti a ten se pustí do přípravy demolice.
3. Jakmile bude hotov, bude čekat na váš signál k odpálení. Vyberte připravenou horu a spusťte demolici.
Poznámka Někdy lze uvolnit ještě více stavebního místa. Pokud hory stojí blízko sebe, odstraní se obě najednou.


Zacházení se speciálním bonusem

Zacházení se speciálním bonusem

Pokud se dá bonus použít u několika typů jednotek nebo obyvatel budov, dojde k otevření speciálního rozhraní. To funguje následovně
1. Najeďte kurzorem na budovu.
2. Kliknete-li na jednotku, na kterou chcete bonus použít, otevře se nové rozhraní.
3. Pokud najedete kurzorem na bonus, objeví se posuvník, kde můžete určit množství k použití. Kliknutím na bonus se výběr potvrdí a bonus použije.


Hvězdné mince

Hvězdné mince

Hráči na vysokých úrovních mohou za různé činnosti získávat zdroj zvaný hvězdné mince.
Hvězdné mince se dají utratit za různé zajímavé odměny, jako například vylepšení a dobrodružství. Tyto nabídky najdete v kategorii „epických předmětů“ u obchodníka.


Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení obsahuje spoustu užitečných funkcí, které pomohou zvýšit výkon hry na vašem počítači a přizpůsobit herní zážitek

1. Nastavení hlasitosti hudby.
2. Nastavení hlasitosti zvukový efektů.
3. Načtení poloviční grafiky (zvyšuje výkon).
4. Zapnutí/vypnutí vylepšení animací (ovlivňuje výkon).
5. Zapnutí/vypnutí sektorových označení.
6. Zapnutí/vypnutí ikony nad generály a maršály při pohybu.
7. Zapnutí/vypnutí zobrazení jmen generálů a maršálů.
8. Zapnutí/vypnutí pohybu osadníků po mapě (ovlivňuje výkon).
9. Zapnutí/vypnutí divočiny na ostrově (ovlivňuje výkon).
10. Zapnutí/vypnutí efektů kouře (ovlivňuje výkon).


Nastavení zvuku

Nastavení zvuku

1. Základní nastavení zvuku otevřete kliknutím na tlačítko vlevo od tlačítek odhlášení a režimu celé obrazovky.
2. Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat zvuk na pozadí.
3. Pomocí tohoto tlačítka můžete zapínat a vypínat zvukové efekty.


Bonusy na celou oblast

Bonusy na celou oblast

Některé bonusy nemusíte použít na budovy. Namísto toho je můžete použít na celou oblast (ostrov). Ať už jste na vlastním domovském ostrově, dobrodružství či expedici nebo na návštěvě přítele, při použití bonusu z hvězdicové nabídky použijete daný bonus na celou oblast.
1. Všechny bonusy na oblast mají zelený okraj.
2. Počet bonusů na oblast aktivních v aktuální oblasti je zobrazen v horní části obrazovky.
Chcete-li více informací, přesuňte na ikonu ukazatel myši.
3. Kliknutím na zmíněnou ikonu zobrazíte ještě více informací. Toto okno vám rovněž umožňuje bonusy předčasně rušit.


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017