Navigace: DomácíNápověda › Armáda

Armáda

Generál
Bitva
Krizové úkoly
Epické nájezdy
Generál byl poražen
Náhled bitvy
Velitelské tábory
Napadání oblastí
Blokování a uzamčení
Nástroj na sledování cest
Elitní jednotky

Generál

Generál

Pokud získáte nového generála, musíte ho nejprve umístit na mapu
1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na generála, kterého chcete umístit.
3. Umístěte generála na ostrov.


Bitva

Bitva

1. Kliknutí na základnu otevřete nabídku základny.
2. Přiřaďte jednotky, které k boji potřebujete, a klikněte na tlačítko „OK“, čímž potvrdíte svou volbu.
3. Klikněte na tlačítko útoku.
4. Klikněte kurzorem útoku na tábor banditů, který chcete napadnout.


Krizové úkoly

Krizové úkoly

Unknown


Epické nájezdy

Epické nájezdy

Epické nájezdy jsou dobrodružství a odměny určené pro hráče na vysoké úrovni.
Tato dobrodružství jsou propojená a rozdělena do dvou cest, z nichž každá má velmi odlišný příběh.
1. První dobrodružství můžete zakoupit v obchodě, nebo si jej nechat najít svými průzkumníky na dlouhém hledání dobrodružství.
2. Po dokončení dobrodružství máte šanci na nalezení následného dobrodružství, které pak může vést k nalezení dalšího.
3. Z každého epického nájezdu získáte jako kořist magické fazole.
Z těch můžete poté vyrobit kouzelné fazolové stonky pomocí nové budovy, kterou je pohádkový hrad.
4. Kategorie speciálního obchodu vám dává možnost získat za fazole nebo fazolové stonky spousty epických předmětů.


Generál byl poražen

Generál byl poražen

Pokud máte příliš málo jednotek na dobytí tábora, ale stejně jej napadnete, bude váš generál poražen. Vrátí se na svou základnu a bude potřebovat 4 hodiny na zotavení. Generálům z obchodu stačí na zotavení jen 2 hodiny. Dobu, po kterou nebude váš generál použitelný, uvidíte v základně ve své nabídce.
Než tento čas uplyne, nebudete moct konkrétního generála používat. Jedinou možností je koupit jiného generála z hospody nebo od kupce.


Náhled bitvy

Náhled bitvy

Náhled bitvy ukazuje hráči výsledek bitvy s daným nepřátelským táborem.
1. Otevřete základnu, z níž můžete zaútočit.
2. Druhé tlačítko v nabídce patří náhledu bitvy.
3. Když na něj klepnete, objeví se zkřížené meče s otazníkem.
4. Po klepnutí na nepřátelský tábor se objeví náhled toho, co se stane, pokud s danou armádou zaútočíte. Při útoku na speciální tábory se objeví zvláštní okno, ve kterém najdete tipy, jak daný tábor porazit.


Velitelské tábory

Velitelské tábory

Každý nepřátelský sektor obsahuje velitelský tábor. Velitelské tábory jsou označeny korunkou.
Pokud zničíte velitelský tábor, ostatní tábory budou zničeny automaticky. Po poražení velitelského tábora bude sektor osvobozen.
Poznámka Pokud velitelský tábor obsahuje velice silnou jednotku, je označen lebkou s korunou.


Napadání oblastí

Napadání oblastí

Všechny nepřátelské tábory mají útočnou oblast. Pokud váš generál do této oblasti vstoupí, napadne nejprve tento nepřátelský tábor a teprve posléze ten, který jste vybrali.


Blokování a uzamčení

Blokování a uzamčení

Chcete-li na dobrodružstvích šetřit suroviny, můžete k tomu použít 2 metody „uzamčení“ a „blokování“.
„Blokování“ znamená útok na tábor s cílem deaktivovat jeho útočnou oblast, aby jiný generál mohl nerušen projet do jiného tábora. Kvůli této metodě ztrácíte jednotky u generála, který blokování provádí, ale přeskočíte nutnost tento tábor zcela zničit.
Blokovat můžete všechny tábory, které jsou poblíž dalších táborů. (2) Záleží zde na načasování. Abyste dosáhli co nejdelšího časového úseku, měli byste blokovat generálem s velkým počtem bodů zdraví nebo s pomalu bojujícím generálem (jako např. hospodský generál). (1) Červené vlajky ukazují generálovu trasu (3), takže nezbytné pozice generálů se dají odhadnout. Cílem je umístit je tak, že když hlavní útočící generál dorazí do útočné oblasti, generál provádějící blokování zaútočí na blokovaný tábor a vyřadí ho na tak dlouho, než kolem něj druhý generál projede. (4) Jedná se o velmi složitý manévr, jelikož i malá nesrovnalost v načasování může způsobit, že se blokování nezdaří. Pokud je odvedena pozornost vašeho hlavního generála, neváhejte ho stáhnout. Když to ale uděláte příliš pozdě, přijdete o jednotky. Mějte tedy na paměti, že může dojít k nechtěným ztrátám.
„Uzamčení“ funguje podobně jako „blokování“. Cíl je však jiný. „Uzamčení“ znamená blokování tábora, co nejdéle je možné, aby jiný generál zvládl porazit vedoucí tábor sektoru. (2). Jakmile je vedoucí tábor sektoru poražen, všechny probíhající bitvy se zruší a počítají se jako úspěšné, a to beze ztrát. To znamená, že při pokusu o uzamčení použijte pomalu bojujícího generála nebo generála s velkým počtem jednotek. I zde platí pokud hlavní boj trvá příliš dlouho, můžete přijít o samotného generála včetně všeho, co u sebe má. Takže pokud se k tomuto kroku rozhodnete, ujistěte se, že vůdce zvládnete porazit včas.
I když se s těmito metodami pojí hodně ztrát, ušetříte hodně surovin, jakmile je ovládnete.

Pozor Ztráty spojené s použitím jedné z těchto metod se nijak nenahrazují!


Nástroj na sledování cest

Nástroj na sledování cest

Nástroj na sledování cest je základna, kterou můžete umístit na expedicích ke kontrole cesty, kterou se maršál chystá ujít. Pozice základen tedy můžete rozmístit na začátku před dobytím sektoru.
V nabídce budov (1) naleznete posádku duchů (2). Tato posádka se dá umístit kdekoliv v oblasti, díky čemuž můžete zobrazit trasu maršála (3). Můžete rozmístit až 5 základen.
Chcete-li vymazat umístěné základny duchů, použijte gumu (4) v nabídce budov.


Elitní jednotky

Elitní jednotky

Elitní kasárna (1) verbují silné jednotky, kterým se říká elitní jednotky. Tyto jednotky jsou velmi silné, ale mají nevýhodu jejich specializovaný výcvik jim znemožňuje bojovat ve smíšené armádě po boku neelitních jednotek.

Každý váš generál (2) může současně velet buď neelitní, nebo elitní armádě. Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat kliknutím na tlačítko „Přepnout jednotky“ v generálově posádce. (3)


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017