Navigace: DomácíÚkolyHlavní úkoly › Hlavní úkoly. Úroveň. 1-25

Hlavní úkoly. Úroveň. 1-25

Výroba prken z borového dřeva
Výroba kamenů
Noví osadníci
První bonus
Chybí nástroje
Systémové funkce
Obsazení nových zemí
Výroba nástrojů
Vylepšení starých výrobních řetězců
Obchodování
Vaření nápojů
Bitva
Osvoboďte domovskou oblast!
Generál byl poražen
Populační limit
Šlechetná mysl
Lehké čtení
Hledání pokladu
Další bonusy
Jednotky bojující na dálku
Ani ryba ani rak
Nové stavební materiály
Milice
Skladiště
Populační limit
Excelsior!
Jednotky prvního úderu
Materiál ke čtení
Dobrá kniha
Teplo stáda

Jméno Mise Odměna za dokončení Je potřeba úroveň hráče

Výroba prken z borového dřeva

Výroba prken z borového dřeva V zájmu zajištění stabilní produkce borového dřeva je třeba podniknout spoustu kroků. Jakmile splníme tento řetězec úkolů, bude naše výroba prken funkční.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte stabilní produkci prken z borového dřeva a můžete se soustředit na další úkoly.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Zlatá lavice 1
První budova
Karta podrobností
Vítejte, příteli!

Naučím vás vše, co potřebujete vědět o správě města.
Založte osadu postavením dřevorubce, který bude shromažďovat dřevo.

– Postavte 1 dřevorubce borového dřeva


Postavili jste první budovu.

Postavte tento počet budov. – 1Dřevorubec borového dřeva

100Body zkušeností 1
Postavte pilu
Karta podrobností
Chcete-li postavit jiné budovy, budete potřebovat různé stavební materiály. Základní stavební materiál jsou prkna. Pila produkuje borová prkna z borového dřeva.

– Postavte 1 pilu na borové dřevo


Skvěle!
Nyní můžete produkovat prkna z borového dřeva.

Postavte tento počet budov. – 1Pila na borové dřevo

50Body zkušeností 2-5
Dům starosty
Karta podrobností
Dům starosty je vaším prvním skladištěm, skladuje se tam všechno zboží. Kliknutím na skladiště zobrazíte přehled aktuálních zásob.

– Vyberte dům starosty a zobrazte přehled aktuálních zásob.


Dělníci nosí své výrobky do skladišť, odkud si také berou zdroje potřebné pro výrobu.

Vyberte . – Dům starosty
Otevřete kartu „středních“ surovin.

Otevřete kartu „pokročilých“ surovin.
Otevřete kartu suroviny „pro experty“.

50Body zkušeností 2-5
Sázení stromů
Karta podrobností
Dřevo je omezený zdroj. Dbejte na to, aby byly pravidelně vysazovány nové stromy.

– Postavte 1 borového lesníka


Dobře!
Péče o stromy je důležitá, aby byly zajištěny nepřetržité dodávky dřeva.

Postavte tento počet budov. – 1Lesník borového dřeva

50Body zkušeností 3-5
Přehled ekonomiky
Karta podrobností
Přehled ekonomiky je nejnovějším vynálezem králova pokladníka. Dovolil jsem si jej zahrnout i sem. Díky němu ihned odhalíte jakékoli problémy s výrobními řetězci, nebo se dozvíte, zda by se něco nedalo dělat efektivněji. Zdá se, že vaše zásoby stromů se tenčí. Měli byste se na to podívat.

Fantastické, že? Využívejte tento přehled, jak bude potřeba. Pokusím se jej udržovat v co nejaktuálnější podobě. Ale musíme udělat něco se stavem stromů. Produkce surovin by se vždy měla nacházet v zelené oblasti.

Otevřete okno ekonomického přehledu.
Vyberte prkna z borového dřeva ze seznamu ekonomického přehledu.
Vyberte ložisko borového dřeva ze stromu surovin v ekonomickém přehledu.

20Body zkušeností 20Kameny 3-5
Dokonalé proporce
Karta podrobností
Líbí se vám ekonomický přehled? Podle času a množství vyrobených surovin můžete zjistit nejlepší poměr jednotlivých dílen. V případě dřeva se jedná o 2 dřevorubce na 3 lesníky. Bude proto dobré postavit dalšího dřevorubce.

Tak, základy máme tedy postavené. Mimochodem, tento poměr neplatí jen pro borové dřevo, ale pro všechny druhy dřeva. Pokud budete na pochybách, je lepší postavit budov raději více než méně.

Postavte tento počet budov. – 2Dřevorubec borového dřeva

30Body zkušeností 3-5
Dokonalá produkce dřeva
Karta podrobností
Přehled ekonomiky ukazuje, že nemáte dostatek lesníků na zajištění potřebných dodávek dřeva. Zajistěte si více lesníků, kteří se postarají o obnovení lesů.

Velmi dobře. Dva lesníci by měli na vysazování nových stromů stačit. Možná jste si už povšimli, že produkujeme nadbytek dřeva. Díky tomu si můžeme dovolit další pilu.

Vyberte borové dřevo ze seznamu ekonomického přehledu.
Vyberte ložisko borového dřeva ze stromu surovin v ekonomickém přehledu.
Vyberte lesníka borového dřeva z detailního stromového zobrazení borového dřeva.
Postavte tento počet budov. – 3Lesník borového dřeva

30Body zkušeností 4-5
Přebytek dřeva
Karta podrobností
Další pily znamenají větší produkci prken, která zase umožňují rychlejší výstavbu. To je přesně to, co teď potřebujeme. Sledujte proto stav výroby borového dřeva.

Hezké. Tím je naše produkce prken zdvojnásobena. Zákonitě jsme se však dostali do skluzu s výrobou borového dřeva, že? Není snadné udržet výrobní řetězce v rovnováze.

Postavte tento počet budov. – 2Pila na borové dřevo

20Body zkušeností 30Prkna z borového dřeva 4-5
Zdokonalování výrobních řetězců
Karta podrobností
Tohle je skvělé. Přehled ekonomiky vám také podrobně ukáže, co přesně se ve vaší výrobě dřeva zlepšilo. Koukněte.

Teď máte černé na bílém, že se efektivita zlepšila. Díky této metodě můžete zdokonalit všechny své výrobní řetězce. To mi ale připomíná, že vám chci představit našeho nového geologa.

Otevřete okno ekonomického přehledu.
Vyberte prkna z borového dřeva ze seznamu ekonomického přehledu.
Vyrábějte alespoň jednotek produktu za hodin.:
> 0Borové dřevo – 12 hodin
360Prkna z borového dřeva – 12 hodin
> 0Borovice – 12 hodin

30Body zkušeností 4-5

Výroba kamenů

Výroba kamenů Zajištění stabilní výroby kamenů si žádá jistou přípravu. Jakmile dokončíme tento řetězec úkolů, bude vaše produkce kamenů funkční.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte stabilní produkci kamenů a můžete se soustředit na další úkoly.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Lucerna 4
Hospoda
Karta podrobností
Vojenské jednotky nemůžou jít do boje samy. Potřebují generála, který je povede. Generál je dalším specialistou, kterého je možné najmout. Všechny specialisty můžete najmout v hospodě.
– Postavit hospodu.

Nyní můžete v hospodě najmout jakýkoliv počet specialistů.

Postavte hospodu. – Hospoda

20Body zkušeností 4
Najímání specialistů
Karta podrobností
Když je teď hospoda dokončena, měli bychom se zamyslet, jak pokračovat. Určitě si vzpomínáte, že tady můžete najímat specialisty. Po kliknutí na hospodu se objeví seznam dostupných specialistů. Tak do toho, najměte geologa!

Zakoupené specialisty najdete ve své nabídce. Můžete mít více specialistů jednoho druhu, ale pamatujte, že množství specialistů z hospody je omezeno. Po jeho vyčerpání se budete muset obrátit na kupce.

Pořiďte si alespoň geology. – 1Geolog
Vyberte . – Hospoda

30Body zkušeností 50Prkna z borového dřeva 5-15
Geolog
Karta podrobností
Získali jste svého prvního specialistu, geologa.
Pomůže vám najít další stavební materiál kámen.

– Otevřete Nabídku.
– Pošlete geologa hledat naleziště kamene.

TIP
Kliknutím na tlačítko úkolu zobrazíte aktivní úkol.


Váš geolog úspěšně objevil naleziště kamení.

Geologové mohou postupem času hledat různá naleziště. Proto často kontrolujte jejich schopnosti!

Najděte nová naleziště kamene. – 1Naleziště kamenů

30Body zkušeností 5-15
Kamenolomy
Karta podrobností
Je čas nasbírat kamení.

– Postavte 1 kameníka.

POZNÁMKA
Sklady kamení nemusí mít jen jednoho kameníka, vedle jednoho naleziště můžete postavit i více kameníků.


Velmi dobře!
Váš kameník přijal práci.

Postavte tento počet budov. – 1Kameník

40Body zkušeností 30Prkna z borového dřeva 5-15
Potřebujeme více kamenů
Karta podrobností
Hm… Podívejte se na přehled ekonomiky. Vyrábíte docela málo kamení. Měli byste zvážit stavbu dalších kameníků. Na stavbu dalších budov budeme potřebovat hromadu kamenů.

Velmi dobře. Více budov stejného typu samozřejmě produkuje více zboží. Výrobu však můžete navýšit i jinými cestami… Hele, přichází nosič. Prosím, počkejte chvíli.

Otevřete okno ekonomického přehledu.
Vyberte kamení ze seznamu ekonomického přehledu.
Postavte tento počet budov. – 3Kameník

40Body zkušeností 6-15

Noví osadníci

Noví osadníci
Karta podrobností
Ach, vypadá to, že vám dochází dostupní osadníci. Pokud najedete myší na ikonu osadníka v liště surovin v horní části obrazovky, uvidíte veškeré informace o svých osadnících. Například to, kdy dostanete nového, a kolik místa vám ještě zbývá. Zjistěte, co musíte vylepšit, abyste získali nového osadníka. Pokud máte dostatek prostoru, můžete osadníky získat i od kupce.

Přesně tak! Za každých 15 minut dostanete nového osadníka. Pokud máte málo času a potřebujete nové osadníky rychle, můžete je nakupovat u kupce přímo, popřípadě můžete koupit bonus, který zkrátí čas do získání dalšího člověka. Ale vždy pamatujte, že pro nové osadníky potřebujete volné prostory.

Otevřete okno obchodu.
Kupte následující obchodní položku Rodina osadníků z ciziny.Rodina cizích osadníků
Použijete na dům starosty, a přidáte tak vybraný zdroj do skladu.
Otevřete nápovědu k populaci.

10Osadníci 4

První bonus

První bonus Abyste měli možnost používat bonusy, budete muset podniknout příslušné kroky. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete moct vyrábět a používat jeden jednoduchý bonus.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte možnost vyrábět a používat jednoduché bonusy na své dílny a na dílny svých přátel.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Košík exotického ovoce 6
Užití jídla
Karta podrobností
Posílání balíčků jídla na pracoviště zvyšuje produktivitu.
K vytvoření prvních balíčků s jídlem potřebujete ryby.

– Postavte 1 rybáře


OK!
Byla zahájena produkce ryb.

Postavte tento počet budov. – 1Rybář

30Body zkušeností 6
Zásobárna
Karta podrobností
Na zpracování ryb do balíčků s jídlem budete potřebovat zásobárnu.

– Postavte 1 zásobárnu


Dobrá práce!
Zásobárna může zdroje proměnit ve spoustu užitečných předmětů.

Postavte tento počet budov. – Zásobárna

20Body zkušeností 20Ryby 7-9
Vytváření bonusů
Karta podrobností
Vytvořte v zásobně první talíř ryb.
Ujistěte se, že ve skladišti máte dostatečný počet zdrojů.

– Vytvořte 1 talíř ryb


Právě jste vyrobili první balíček jídla.

Vyrobte alespoň talíře ryb. – 1Talíř ryb

20Body zkušeností 20Kameny 7-8
Použití bonusů
Karta podrobností
Vytvořte v zásobně první talíř ryb.
Ujistěte se, že ve skladišti máte dostatečný počet zdrojů.

– Vytvořte 1 talíř ryb


Právě jste vyrobili první balíček jídla.

Použijte alespoň talíře ryb. – 1Talíř ryb

10Body zkušeností 7-8

Chybí nástroje

Chybí nástroje
Karta podrobností
Ach, vypadá to, že vaše zásoby nástrojů prudce klesají. Ke stavbě budov je zapotřebí mnoho nástrojů. Protože je zatím nejsme schopni sami vyrábět, měli bychom je nakoupit od kupce.

Kupec je spolehlivý. Možná už jste se dívali i na ostatní jeho nabídky. Pokud budete něco nutně potřebovat, vždy se na něj můžete obrátit.

Kupte následující předmět Nástroje.
Použijete na dům starosty, a přidáte tak vybraný zdroj do skladu.

75Drahokamy 4

Systémové funkce

Systémové funkce Abyste využívali všechny možnosti, kterými vám hra zpříjemňuje celkový zážitek, musíte znát některé její funkce. Až dokončíte tento řetězec úkolů, budou vám funkce nejdůležitějších vlastností naprosto jasné.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní znáte nejdůležitější funkce hry pro zaručení vyššího pohodlí.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Rozbitý ukazatel 6-9
Nastavení
Karta podrobností
Měl bych takovou připomínku. Budování osady může být příjemnější, pokud si upravíte nastavení dle svých představ. V levém horním rohu pod svým avatarem najdete například nastavení kamery nebo zvuku. Podívejte se tam.

Vidím, že už to zvládáte dobře. Pokud vám něco nebude vyhovovat, klidně si nastavení upravte dle svých představ. Pokud něco zapomenete, můžete kdykoliv nahlédnout do mých poznámek v archivu.

Otevřete okno kamery.
Přepnutí zvukových efektů.
Přepnutí zvuků na pozadí.

Posuňte kameru nahoru pomocí „tlačítka nahoru“.
Posuňte kameru dolů pomocí „tlačítka dolů“.

Posuňte kameru doleva pomocí „tlačítka doleva“.
Posuňte kameru doprava pomocí „tlačítka doprava“.

Přibližte pohled pomocí „tlačítka přiblížení“.
Oddalte pohled pomocí „tlačítka oddálení“.

30Body zkušeností 6
Jak přemístit budovy
Karta podrobností
Mám pro vás další informaci, kterou byste si měli poslechnout. Na vašem ostrově se usadil mistr stavitel, který umí přemisťovat budovy. To je fantastické, ne?

Funguje to dobře. Pokud se tedy zablokujete, můžete problém vyřešit. Ale pamatujte, že vás to stojí suroviny.

Přesuňte zásobárnu.

50Body zkušeností 10Borové dřevo 10Kameny 8-9
Další nápověda
Karta podrobností
Učíte se velice rychle. Já vím, očekávám toho od vás mnoho. Stavba osady není snadná. Pokud budete v budoucnu potřebovat nějakou pomoc, nebo si nebudete s některou věcí jistí, přímo pod avatarem jsou tlačítka, kterými se dostanete na fórum, k technické podpoře a do archivu nápovědných oken.

V archivu si můžete znovu přečíst všechny nápovědné texty, a pokud na svou otázku přesto nenaleznete odpověď, zajděte na fórum za ostatními osadníky, kteří vám svými zkušenostmi zajisté rádi pomohou.

Otevřete okno fóra.
Otevřete archiv okna nápovědy.
Otevřete „Klávesové zkratky“ v archivu oken nápovědy.

25Body zkušeností 9

Obsazení nových zemí

Obsazení nových zemí Dobývání nových území je složitý úkol. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete vědět o dobývání dalších území v domovské oblasti vědět vše důležité.
Střednědobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní znáte nejdůležitější věci o obsazování nových sektorů.
Dokončili jste střednědobý řetězec úkolů.
Kámen s květinami 7
Objevování nových sektorů
Karta podrobností
Vaším dalším úkolem bude důkladnější průzkum této zóny.
Pro tento úkol jste získali průzkumníka.

– Otevřete Nabídku
– Pošlete průzkumníka mapovat nový sektor


Velmi dobře!

Můžete prozkoumat jakýkoliv sektor, sousedící se sektory, které vlastníte.

Pořiďte si alespoň průzkumníky. – 1Průzkumník
Prozkoumejte sektorů. – 2
Vyberte . – Hospoda

50Body zkušeností 50Prkna z borového dřeva 7
Nová země
Karta podrobností
Na severu byl objeven nový sektor.
Vypadá to, že ho nikdo nevlastní, tak ho můžete zabrat.

– Postavte 1 skladiště v novém sektoru


Právě jste zabrali svůj první nový sektor.

Postavte tento počet skladišť. – 1Skladiště

50Body zkušeností 8-17
Smrt vůdcům
Karta podrobností
Teď to začíná být vážné! Mí průzkumníci našli vůdce banditů. Když ho porazíme, nepřátelé se rozprchnou a sektor bude volný.

Váš generál zvítězil. Sektor je volný a je možné jej obsadit. Doufám, že víte, jak se to dělá… Ale pro jistotu Musíte v tomto sektoru postavit skladiště.

Porazte první tábor vůdce banditů.

50Body zkušeností 16-17
Stavební povolení
Karta podrobností
Ten tlusťoch… Jak se jmenuje? Holger? To je jedno, vy víte, o kom mluvím. Trval na tom, abych vám řekl, že za osvobozování sektorů získáte stavební povolení. Ty poté najdete ve své nabídce, odkud je pak musíte použít na dům starosty.

Výborně, oslavujte své vítězství. Jisté soukromé důvody mě vedou k tomu, abych vyrazil na cestu. Až se vrátím, pomohu vám armádu rozšířit.

Z nabídky přidejte do zásob stavební povolení.

10Body zkušeností 16-17
Málo místa
Karta podrobností
Nemáte pocit, že začíná trochu docházet prostor? Myslím, že je čas rozšířit vaše državy. Lord Sardin tady sice momentálně není, ale určitě to zvládnete sami.

To se vám povedlo. Lord Sardin vás asi připravil velmi dobře. Jsem skutečně ohromen.

Mějte v držení alespoň sektorů. – 4

100Body zkušeností 17

Výroba nástrojů

Výroba nástrojů Abyste dosáhli stabilní výroby nástrojů, budete potřebovat nové znalosti o několika tématech. Jakmile dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít dobře fungující systém produkce nástrojů.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte stabilní produkci nástrojů a můžete se soustředit na další úkoly.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Záhon květin (modrý) Záhon růží 9
Měď
Karta podrobností
Váš geolog nyní může hledat měď.

– Najděte naleziště mědi


Váš geolog našel naleziště mědi.

Najděte nová naleziště měděné rudy. – 1Naleziště mědi

40Body zkušeností 9
Doly
Karta podrobností
Nyní můžete postavit měděný důl.

– Postavit 1 měděný důl

POZNÁMKA
Na rozdíl od kameníků musí být doly umístěny přímo nad nalezeným nalezištěm.


Perfektní!
Vaši dělníci mohou začít dolovat měděnou rudu

Postavte měděné doly. – 1Měděný důl

35Body zkušeností 9-14
Uhlí
Karta podrobností
Ke zpracování měděné rudy budete potřebovat uhlí.
Uhlíř produkuje uhlí ze dřeva.
Myslete na to, že možná budete potřebovat dalšího dřevorubce, aby bylo možné pokrýt zvýšenou spotřebu dřeva.

– Postavit 1 uhlíře


Velmi dobře!
Uhlí je používáno ve spoustě výrobních procesů, tak ho vždy mějte dostatečnou zásobu.

Postavte uhlíře. – 1Uhlíř

30Body zkušeností 10-14
Měděné pruty
Karta podrobností
Hmm… Zaslechl jsem neblahé zvěsti. Osadníci si vypráví o banditech, kteří dělají potíže. Nemohu to potvrdit, ale měli bychom si dát pozor. Nejlepší bude, když z mědi vyrobíme pruty.

Měděné pruty jsou velmi důležité. Pokud se budeme muset vypořádat z bandity, můžeme z nich vyrobit zbraně. Ale nejdříve je využijeme k výrobě něčeho jiného, nástrojů.

Postavte tavírnu mědi. – 1Tavírna mědi

50Body zkušeností 11-14
Nástroje
Karta podrobností
Na výrobu nástrojů potřebujete samozřejmě výrobce nástrojů. Ten zpracovává měděné pruty. Nejlepší bude, když se co nejrychleji postaráte o zahájení jeho práce.

Výborně, produkce nástrojů funguje… Bohužel mám špatnou zprávu. Zvěsti o banditech jsou pravdivé. Měli bychom jednat. Budeme potřebovat specialistu.

Postavte výrobce nástrojů. – 1Výrobce nástrojů

50Body zkušeností 11-14
Hledání nástrojů
Karta podrobností
Tak jak pokračuje váš zbrojní podnik? Napjatě jsem sledoval váš ekonomický rozvoj. Podívali jste se při výrobě mečů v přehledu ekonomiky také na produkci nástrojů? Možná by bylo dobré přijmout pár změn.

Výborně. Dám vám prostor, abyste se mohli soustředit na své vojenské snažení.

Mějte hodnotu výroby vyšší než u následujících surovin . – 1Uhlí 1Měděná ruda 1Bronz 1Nástroje

20Body zkušeností 10Бронза 10Pšenice 14

Vylepšení starých výrobních řetězců

Vylepšení starých výrobních řetězců Při stavbě nových výrobních řetězců se ty stávající dostanou do nerovnováhy. Po dokončení tohoto řetězce úkolů budete schopni tento problém vyřešit.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní znáte všechna důležitá fakta o aktualizaci starších výrobních řetězců.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.
Šlechtická rezidence 10
Ekonomická rovnováha změněna
Karta podrobností
Když jste nyní postavili další budovu zpracovávající borovicové dřevo, rovnováha v jeho produkci se změnila. Nejlepší bude, když přesně zjistíte, jaký vliv to na vaši ekonomiku má.

Jak vidíte, spotřeba borovicového dřeva rapidně vzrostla. Proto by bylo dobré přijmout příslušná opatření.

Otevřete okno ekonomického přehledu.
Vyberte borové dřevo ze stromu surovin v ekonomickém přehledu.

20Body zkušeností 10
Důležité borové dřevo
Karta podrobností
Protože děláte velké pokroky, nebudu vás vodit za ručičku. Pokuste se optimalizovat produkci borovicového dřeva sami. Jsem si jist, že to zvládnete.

Věděl jsem, že to dokážete. Král na vás bude hrdý. Okamžitě mu podám hlášení.

Postavte dřevorubce. – Unknown
Postavte dřevorubce. – Lesník borového dřeva

50Body zkušeností 20Nástroje 10-32
Vylepšení budov
Karta podrobností
Vím, že máte v současnosti plné ruce práce s vytvářením armády… Sardin mě k vám ani nechtěl pustit… Musím vám ale něco říct k vašim budovám. Můžete je vylepšovat. Jen si to vyzkoušejte.

Vylepšit můžete téměř všechny budovy. Díky tomu budou vyrábět rychleji nebo více. Vylepšování skladišť zvyšuje vaši skladovací kapacitu. Ale čas a suroviny potřebné k vylepšování se s každou úrovní zvyšují.

Vylepšete budov. – 3

35Body zkušeností 20Prkna z borového dřeva 12-32
Jednotný vzhled města
Karta podrobností
Právě jsem se vrátil z návštěvy královského dvora. Musím přiznat, že královské město vypadá skutečně nádherně. Myslím, že za to může hlavně stejnorodá architektura. Také byste se měli pokusit udržovat budovy na stejné úrovni vylepšení. Prostě to vypadá lépe.

To je ono! Takhle to vypadá mnohem lépe. Jsem si jistý, že se o vaší snaze vyrovnat králi dozví i on sám. Určitě z toho bude mít radost.

Vylepšete budov. – 6Lesník borového dřeva 4Dřevorubec borového dřeva 2Pila na borové dřevo

20Body zkušeností 80Prkna z tvrdého dřeva 80Mramor 30-32
Přípravy
Karta podrobností
Pssst… To jsem zase já. Vyrazím na další cestu za dobrodružstvím. Jelikož se chystám vyrazit někam dál, možná najdu i novou trasu pro vašeho průzkumníka se složitějšími dobrodružstvími. K jejich podniknutí budete potřebovat více jednotek. Možná byste měli vylepšit své šlechtické rezidence, abyste mohli ubytovat více osadníků.

Děkuji vám za důvěru. Nezklamu vás. Hm? Co to bylo za hluk? Myslím, že se někdo blíží. Raději zmizím. Tak na shledanou.

Vylepšete budov. – 5Šlechtická rezidence

240Body zkušeností 100Mince 10Osadníci 32

Obchodování

Obchodování Obchodování je důležitou funkcí. Po dokončení tohoto řetězce úkolů budete schopni obchodovat a získáte své první obchodní zkušenosti.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní můžete obchodovat.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.
Čarodějnice z močálu 12
Obchodní kancelář
Karta podrobností
Téhle zprávě neuvěříte! Král se snaží vybudovat obchodní síť. Jakmile postavíte obchodní kancelář, můžete začít obchodovat s lidmi, kteří mají své kanceláře. Takovou šanci bychom si neměli nechat ujít!

Ach, jaká to krásná budova. Není úžasná? Jedná se o vaši vstupenku do světa mocných a vlivných kupců. Nemohu se dočkat, až ji použijete.

Postavte tento počet budov. – 1Obchodní kancelář

30Body zkušeností 12
Obchod
Karta podrobností
Už jste se dívali na obchod? Najdete ho po kliknutí na váhy v seznamu nabídky. Zde můžete nabízet předměty, nebo přijímat nabídky od ostatních obchodníků. A taky upouštět páru.

Tak jak se vám líbí obchodování? Vždy jej můžete použít k zisku chybějících surovin, nebo k tomu, abyste se zbavili přebytků. A nezapomeňte sledovat ceny. Možná narazíte na zajímavé slevy.

Nakupte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží od ostatních hráčů. – 10
Prodejte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží ostatním hráčům. – 10

35Body zkušeností 12-29
Obchod jako alternativa
Karta podrobností
Jak jste si určitě všimli, výroba zboží zabírá zpočátku dlouhou dobu. Pokud nemáte času nazbyt, můžete potřebné předměty získat díky obchodu. Buď přijmete existující nabídku, nebo vytvoříte novou poptávku. Vyzkoušejte si to.

Dobrá příležitost, nemyslíte? Obchod byste měli vždy považovat za přijatelnou alternativu. Ve správných chvílích tím ušetříte spoustu času. Ale sledujte ceny, ať vždy kývnete jen na výhodnou nabídku.

Nakupte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží od ostatních hráčů. – 50Bronzové meče 50Nástroje 50Nápoje

20Body zkušeností 20Mince 14-29
Exotické dovozové dřevo
Karta podrobností
Psssst… To jsem zase já. Jak pokračuje pátrání po dobrodružství? Mohli byste mi od obchodníků sehnat trochu exotického dřeva? Já sama obchodovat nemohu… Má to několik důvodů, o nichž se nechci rozšiřovat.

Ach, děkuji vám. Konečně ho mám u sebe. Za odměnu vám dám tyto útržky map, které jsem získala během svých cest.

Nakupte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží od ostatních hráčů. – 100Exotické dřevo
Prodejte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží ostatním hráčům. – 50Exotické dřevo

10Body zkušeností 100Část mapy 50Mince 27-29
Lepší prodeje
Karta podrobností
Zdá se, že vaše ekonomika funguje vcelku dobře. Všimli jste si, že už nepotřebujeme příliš mnoho kamení a prken? Pokud máte velké přebytky určitého druhu suroviny, můžete je prodat na trhu a nakoupit užitečnější věci.

Jednoho dne určitě budete mít suroviny, které vám k ničemu nebudou. Ale než danou budovu strhnete, zkuste zauvažovat, zda by se dané zboží nedalo prodávat.

Prodejte prostřednictvím obchodu alespoň jednotek zboží ostatním hráčům. – 1000

40Body zkušeností 100Klobásy 29

Vaření nápojů

Vaření nápojů K tomu, abyste získali stabilní produkci nápojů, potřebujete spoustu nových budov. Jakmile dokončíme tento řetězec úkolů, bude výroba nápojů plně zavedená.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte stabilní produkci nápojů a můžete se soustředit na další úkoly.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.

Košík exotického ovoce 13
Úrodná půda
Karta podrobností
Přeji dobrý den a zdravím vás. Před nějakou dobou jsme provedli zkoušky kvality půdy a zjistili jsme, že se půda tohoto ostrova výborně hodí k pěstování pšenice. Z ní bychom mohli péct chleba. Stavba pšeničných farem nezní jako špatný nápad, co říkáte?

Farma je počátkem každé snahy o upečení chleba. Teoreticky mohou všechny farmy obdělávat stejné pole, ale tím pádem pak dojde rychleji k jeho vyčerpání.

Postavte pšeničná pole. – 2Plné pšeničné pole
Postavte farmy. – 2Farma

30Body zkušeností 20Kameny 13
Obilné pole
Karta podrobností
Jak vidím, vaše obilné pole už je hotové. Každá farma může obdělávat pouze jedno obilné pole, které k ní leží nejblíže. Je moudré mít polí více, protože jakmile se pole vyčerpá a žádné další není k dispozici, přestane obilné pole pracovat.

Když se úroda z pole sklidí, je třeba postavit nové. Abyste se vyhnuli nedostatku, můžete umístit několik polí najednou.

Postavte pšeničná pole. – 2Plné pšeničné pole

30Body zkušeností 13-14
Studny
Karta podrobností
Farmáři se už dali do práce a začali sklízet pšenici. Ale abychom mohli péct chleba, potřebujeme vodu. Ta se získává ze studní. Studny ale nemusíte stavět do blízkosti farem, protože voda se stejně bere ze skladiště.

Vskutku krásné studny. Studny mají podobně jako obilná pole omezené množství zdrojů. Postupem času získáte přístup ke studnám a obilným polím s větší kapacitou.

Postavte studny. – 1Studna

10Body zkušeností 14
Výrobna nápojů
Karta podrobností
Chléb? Nenechte se vysmát. Chleba může počkat. To, co doopravdy potřebujeme, jsou nápoje! Konec konců, chceme přece postavit armádu. K výrobě nápojů jsou naštěstí taky zapotřebí pšenice a voda. Takže vaše snaha nebyla k ničemu. Stačí už jen postavit výrobnu nápojů.

Výborně. Přesvědčit rekruty k boji je bez nápojů téměř nemožné. Ale nápoje samotné k rekrutování jednotek nestačí. Potřebujeme více… Správně, zbraní!

Postavte výrobnu nápojů. – 1Výrobna nápojů

20Body zkušeností 20Bronzové meče 14

Bitva

Bitva Boje jsou komplexním a důležitým tématem. Když dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít položeny základy bojů a budete vlastnit svou první malou armádu.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní jste získali první zkušenosti s bojem s bandity.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.

Vylepšený plán výcviku 13
Generál
Karta podrobností
Vojenské jednotky nemůžou jít do boje samy. Potřebují generála, který je povede. Všechny specialisty, včetně generálů, můžete najmout v hospodě.

– Postavit 1 hospodu
– Najmout 1 generála

Dobře!
Všechny specialisty, které jste najali v hospodě, najdete v Nabídce.

Najměte generála.

20Body zkušeností 13
Základna
Karta podrobností
Generál může být umístěn do vašich sektorů. Až dorazí na místo, vytvoří si základnu.

– Otevřete nabídku
– Vyberte generála a umístěte ho do jednoho ze svých sektorů

Skvěle!
Tyto základny reprezentují vaši armádu.

Nechte generála postavit základnu.

20Body zkušeností 13-15
Jak vyrábět bronzové meče
Karta podrobností
Mí průzkumníci odhalili první tábor banditů. Nastal správný čas k zahájení výroby zbraní! Co nejrychleji postavte výrobnu bronzových mečů!

No, už bylo načase! Jakmile budeme mít dostatek nápojů a zbraní, můžeme se pustit do výcviku.

Postavte tento počet budov. – 1Výrobna bronzových zbraní

20Body zkušeností 50Uhlí 14-15
Zbraně
Karta podrobností
Nenechte se tím tlusťochem zdržovat od důležité práce! Musíme se soustředit na armádu. To je nejdůležitější věc ze všech! Doufám, že produkce zbraní pokračuje dobře.

Dobře, výroba funguje skvěle. To se mi ulevilo. Rekruti jsou nejlevnější jednotkou, a proto byste je měli zařazovat do každé bitvy.

Vyrobte alespoň tento počet bronzových mečů. – 5Bronzové meče

10Body zkušeností 20Měděná ruda 14-15
Připravte se na bitvu
Karta podrobností
Možná jste si již všimli, že některé sektory jsou zaplevelené bandity.
Chcete-li se této verbeže zbavit, budete potřebovat vojenské jednotky.

– Postavit 1 kasárna

TIP
Na kasárna je potřeba spousta stavebních materiálů. Pokud vám nějaký chybí, podívejte se do obchodu na atraktivní nabídky!

Dobře!
Sektory s bandity se nedají nijak využít. Než budete moci expandovat do těchto sektorů, bude nutné vyhladit bandity.

Vyrobte alespoň tento počet bronzových mečů. – 5Bronzové meče

10Body zkušeností 20Měděná ruda 15
Kasárna
Karta podrobností
V kasárnách můžete vybírat z různých typů jednotek

– Vyberte kasárna a podívejte se, kolik zdrojů je třeba pro vycvičení rekruta.

Dobře.
Všechny vojenské jednotky jsou cvičené v kasárnách.
Jak vidíte, každá jednotka má jiné požadavky.

Postavte kasárna. – Kasárna

20Body zkušeností 20Nástroje 15
První jednotky
Karta podrobností
Přišel čas připravit první armádu.

– Vycvičit 5 rekrutů v kasárnách

Dobrá práce!
Vaši rekruti jsou připraveni do služby.

V kasárnách vycvičte tento počet rekrutů. – 5Rekrut
Použijte bonus na svá kasárna. – 1Pan Myers

10Body zkušeností 30Mince 15
Přidejte se k armádě
Karta podrobností
Nyní můžete k základně přiřadit rekruty. Tak vytvoříte armádu, která může napadnout otravné bandity.

– Přiřaďte své rekruty k základně

Výborně!
Vaše armáda je připravena jít do boje.

Přiřaďte generálovi nějaké jednotky.

5Body zkušeností 15

Osvoboďte domovskou oblast!

Osvoboďte domovskou oblast! Bandity ve své domovské oblasti jste už určitě poznali. Až dokončíme tento výrobní řetězec, nebudou bandité již představovat problém.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Vypořádali jste se s bandity, kteří teď nepředstavují žádnou hrozbu.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.

Bohatým brátVylepšený plán výcviku 15
Bandité ve výslužbě
Karta podrobností
Výcvik jednotek trvá opravdu dlouhou dobu. Obzvláště, když musíme čekat, než do města přijdou noví osadníci. Pokud budete chtít osadníky přilákat rychleji, použijte k tomu chléb. V zásobárně můžete například chlebem získat na svou stranu bývalé bandity.

Není to špatné, co říkáte? Teď už jen stačí použít bonus na dům starosty a okamžitě budete mít k dispozici 75 nových osadníků. V případě nutnosti můžete tento způsob získání nových osadníků použít kdykoliv.

Použijte náhled bitvy.
Přesuňte jednu ze svých základen.
Porazte první tábor banditů.

20Body zkušeností 20Bronzové meče 15-30
Další sektory
Karta podrobností
Mí průzkumníci podali hlášení o větším počtu banditů, než jsme očekávali. Vyšlete svého průzkumníka do ostatních sektorů, abychom si mohli být naprosto jistí.

Je to tak, jak jsem očekával. Zbývající sektory vypadají asi dost podobně. Čeká nás velká bitva. Doufám, že výzvu zvládnete!

Prozkoumejte nové sektory. – 4

15Body zkušeností 15
Zpráva z boje
Karta podrobností
Když nahlédnete do zprávy o bitvě ve své schránce, dozvíte se přesně, co se povedlo, a co se naopak nezdařilo.

Díky tomu vidíte, které nepřátelské jednotky poráží vaše jednotky, a také zjistíte, kterou jednotku byste měli nasadit. Sem byste se měli dívat často.

Prohlédněte si zprávu o bitvě.

5Body zkušeností 15-30
Volná vlast
Karta podrobností
Téměř denně dostávám zprávy o osadnících přepadaných bandity. Je čas vrátit úder! Měli bychom bandity zlikvidovat a exemplárně potrestat.

To je naučí. Ať se opováží ještě sáhnout na majetek našich osadníků. Ale měli bychom armádu rozšířit, abychom byli v případě potřeby schopni provést odvetný útok.

Mějte ve své domácí zóně méně než tábory banditů. – 1

150Body zkušeností 50Bronzové meče 21-30
Nový útok
Karta podrobností
Když nyní máme lukostřelce, nastal čas bandity ještě více zatlačit. Jedná se o dobrou příležitost k procvičení jejich schopností. Dobře se bavte.

Stává se z vás velmi dobrý vůdce, a proto se s vámi podělím o další tip Pokud porazíte hlavní tábor sektoru, zbývající nepřátelé v daném sektoru budou demoralizovaní a vzdají se. Dalo by se říct, že budou poražení.

Zničte všechny zbývající tábory vůdců banditů.

65Body zkušeností 100Bronzové meče 24-30
Jednou provždy
Karta podrobností
Skoro! Skoro jsem ji chytil. Bylo to vážně těsné. Ale při stíhání neznámé osoby nesmíme zapomínat, že váš domovský ostrov stále ohrožují bandité. Myslím, že je načase to jednou provždy ukončit. Neváhejte a vyžeňte je!

Vítězství! Všechny jste porazili a osvobodili tak svůj ostrov! Vaši osadníci přijali tuto zprávu s nadšením. Musím přiznat, že i já jsem na sebe hrdý. Vedl jsem vás docela dobře.

Porazte všechny tábory banditů na hlavním ostrově.

20Body zkušeností 100Prkna z tvrdého dřeva 100Mramor 30

Generál byl poražen

Generál byl poražen
Karta podrobností
Slyšel jsem, že váš generál prohrál bitvu. Není to tak zlé, jak to vypadá. Dal jsem do vaší nabídky něco, čím ho můžete téměř ihned vyléčit. Přesto se ale pokuste zjistit, proč prohrál. Nejprve ale generála vyléčte, aby byl znovu připraven sloužit.

Přišli jste na to, jak se to stalo? Poslali jste příliš málo jednotek, nebo jste svého generála vyslali skrz oblast, ve které byl přepaden? Vždy pamatujte, že po prohrané bitvě bude nějakou dobu trvat, než se váš generál znovu objeví.

Použijte alespoň tento počet lékárniček. – 1Lékárnička

Unknown 15

Populační limit

Populační limit To, že je populace věčným problémem, již víte. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít k dispozici velkou populační kapacitu.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Postupně jste navýšili svou populační kapacitu.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.

Lektvar lásky 15
Růst populace
Karta podrobností
Vaše populace potřebuje místo k životu.
Protože dům starosty stačí jen pro omezený počet lidí, budete potřebovat více místa.

– Postavte 1 rezidenci

Dobře.
Na každém pracovišti musí být dělník, který bude produkovat zboží.
Hlídejte růst populace a dostupné místo k životu, když se rozhodnete zvětšovat své město.

Postavte tento počet budov. – 1Rezidence

20Body zkušeností 5Osadníci 15
Šlechtická rezidence
Karta podrobností
Věděli jste, že ve vašem městě přebývá architekt? Má s sebou nejnovější plány království na nová obydlí. Nejenže tyto domy vypadají lépe, ale je v nich také více místa pro osadníky.

Nevypadají úžasně? Od této chvíle je můžete stavět sami a vytvářet pro osadníky ještě více prostoru. Ale nezapomínejte, že k výrobě rezidencí jsou zapotřebí stavební povolení. Pokud je budete potřebovat, kontaktujte kupce.

Postavte tento počet budov. – 3Šlechtická rezidence

200Body zkušeností 19-21
Navyšování populace
Karta podrobností
Vidíte, jak do vaší země proudí osadníci? Klidně je můžete s uspokojením chvíli pozorovat. Mimochodem, slyšel jsem, že existuje tajemný lektvar, který má moc růst ještě urychlit.

Musím přiznat, že máte hezké městečko. Pokračujte tímto tempem a král vás začne ochotně podporovat. Ale dost odpočinku. Pusťme se do práce.

Získejte alespoň toto množství populace. – 30Osadníci

240Body zkušeností 19-21
Město se rozrůstá
Karta podrobností
Vaše snaha o rozšíření armády je zřejmá, ale nezapomeňte, že pro armádu a všechny nové budovy budete potřebovat spoustu osadníků. A ti zase potřebují spoustu místa. Postavte nějaké rezidence, aby vaše kapacita byla dostatečná.

Samozřejmě můžete také vylepšovat již existující rezidence a rozšiřovat tak populační kapacitu pro případ, že budete potřebovat volná stavební povolení. Další možností je nakoupit rezidence u kupců, protože tam za ně stavební povolení dávat nemusíte.

Postavte tento počet budov. – 6Šlechtická rezidence

130Body zkušeností 50Prkna z tvrdého dřeva 21

Šlechetná mysl

Šlechetná mysl
Karta podrobností
Zdravím vás, jsem mistr Gotenberg, povoláním knihař. Přemýšleli jste někdy nad tím, o kolik by se zvýšila produktivita našich dílen, kdyby měli všichni přístup k veškerým znalostem svého řemesla? Takový podnik si ale žádá dobrou infrastrukturu. Dokážete to zajistit?

Zdá se, že to pro vás nebyla dostatečná výzva. Podle všeho víte, co děláte. Nemohu se dočkat, až s vámi budu pracovat!

Vyrábějte alespoň jednotek produktu za hodin.
288Borové dřevo – 12 hodin
180Voda – 12 hodin
180Měděná ruda – 12 hodin

10Body zkušeností 15

Lehké čtení

Lehké čtení Abychom mohli začít šířit písmo, budeme potřebovat pomoc specialistů. Ale to musíte vědět nejlépe sami. Získejte dílny pro svou osadu a dáme se do práce.

Fantastické! Pokračujte ve výrobě rukopisů a šiřte vědomosti. Uvidíte, že vaše snaha bude odměněna!

10Osadníci 15
Knihomol
Karta podrobností
Dokážu vyrobit různé druhy dokumentů, díky nimž můžete sdílet znalosti s nejmoudřejšími vašimi druhy. Postavme tedy dílnu vazače knih a já vám ukážu, čeho jsou vaši osadníci skutečně schopni dosáhnout.

Díky vám tady stojí krásná dílna! Tady se bude řemeslo dělat jedna radost!

Postavte tento počet budov. – 1Vazač knih

20Ryby 10Kameny 15
Mocnější než meč
Karta podrobností
Poslyšte. Když dáte lidem správné nástroje, budou dobrovolně sdílet své znalosti s celým světem. Nechme tedy uměleckého řemeslníka vyrobit pera!

Výborně! První krok k vytvoření dokumentů je učiněn. Ale stále chybí cosi zásadního…

Postavte tento počet budov. – 1Umělecká dílna

15Měděná ruda 20Prkna z borového dřeva 15
Pevná základna
Karta podrobností
Aby naši osadníci mohli archivovat své znalosti pro budoucí generace, potřebujeme ještě jednu důležitou věc Papír! Postavte papírnu, abychom měli vše, co je k sestavování dokumentů zapotřebí.

Je opravdu úžasné, jak lze obrovský strom přetvořit v jemný papír! Spotřeba dřeva se ale určitě promítne do množství stromů.

Postavte tento počet budov. – 1Unknown

30Pšenice 20Měděná ruda 15
Všechno je to ve scénáři
Karta podrobností
Činí mi velkou radost vám sdělit, že jsme nyní schopni vyrobit první rukopisy. Navštivte mě v mé dílně, promluvíme si o prvním vydání! Nezapomeňte tuto technologii ihned začít používat. Velký užitek z toho určitě budou mít i vaši geologové.

Jsem hrdý na výsledek naší snahy. A jsem si jistý, že tyto znalosti budete využívat moudře.

Vyrobte alespoň tento počet rukopisů. – 1Rukopis

40Mince 15
Hledání pokladu Hledání pokladů je dobrým nástrojem pro získávání vzácných nebo cenných surovin. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete moct využívat všechny možné druhy hledání pokladů.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Objevili jste všechna hledání pokladů a máte zkušenosti s jejich používáním.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.

Záhadná schránka s dobrodružstvím 16
Hledání pokladu
Karta podrobností
Váš průzkumník říká, že mu jeho přítel vyprávěl o pokladu. Rád by jej pro vás získal, ale potřebuje na to čas. Pokud budete chtít, můžete ho pomocí nabídky poslat na krátké pátrání po pokladu.

Jsem vážně zvědav, co váš průzkumník najde. Vrátí se za 6 hodin. Pak mu můžete dát další rozkazy. Ale nezapomínejte, že pátrání nelze zrušit.

Získejte díky krátkému hledání pokladů tento počet kamenů. – 1Kameny

35Body zkušeností 16
Mince na ulici
Karta podrobností
Přišel za mnou jeden z osadníků a řekl, že na jedné ze svých cest našel docela dost mincí. Možná se nějaké podaří najít i vašim průzkumníkům při pátrání po pokladech.

Vážně našel mince, které se jen tak povalovaly na ulici. Je neuvěřitelné, jak mohou být lidé neopatrní. Ale budou se nám hodit, takže je to jedno…

Získejte díky středně dlouhému hledání pokladů tento počet mincí. – 1Mince

220Body zkušeností 20-41
Nová průzkumnická cesta
Karta podrobností
Pssst… Prozkoumala jsem novou trasu plnou pokladů. Cesta to není snadná, protože srázy jsou občas velice strmé, ale dají se tam najít úžasné věci. Poskytnu vám příslušné informace, ale budete mi dlužit laskavost.

Podařilo se vašemu průzkumníkovi najít něco zajímavého? Říkala jsem, že se to vyplatí. Ale teď už musím vyrazit. Na shledanou.

Získejte díky dlouhému hledání pokladu tento počet jednotek žuly. – 1Žula

200Body zkušeností 32-41
Poslední cesta
Karta podrobností
Hm… Docela jste vylepšili svou armádu. Nechte mě hádat. Byl to nápad mého otce. Je toho názoru, že více je vždycky více. Já jsem tady ale proto, že se mi podařilo najít novou cestu pro vašeho průzkumníka.

Musíte pochopit svého průzkumníka, že se občas vrátí bez dobrodružství, když se daná cesta ukáže být příliš nebezpečnou a je lepší se stáhnout. Nyní pro vás nemám žádné další trasy.

Získejte díky dlouhému hledání pokladu tento počet jednotek žuly. – 500Žula
Získejte díky velmi dlouhému hledání pokladu tento počet jedn. exot. dřeva. – 500Exotické dřevo

8000Body zkušeností 41

Další bonusy

Další bonusy Možnost výroby bonusů jste již poznali. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít k dispozici nový bonus.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní můžete vyrábět a používat nový bonus na své dílny nebo na dílny svých přátel.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.

Červený dárce křídel 16
Mlýn
Karta podrobností
Zdravím vás, slyšel jsem, že produkce pšenice pokračuje dobře. Když budete souhlasit, mohu začít s organizací výroby chleba. Prvním krokem je stavba mlýna.

Není ten mlýn krásný? Miluji zvuk otáčejících se lopatek. Mlynáře tam dělá jeden můj kamarád. A další bude dělat v pekárně.

Postavte tento počet budov. – 1Mlynář

20Body zkušeností 20Pšenice 16
Pekárna
Karta podrobností
Nastal čas postavit pekárnu. Jelikož na tomhle ostrově žiju, už se nemohu dočkat, až ochutnám čerstvý chléb.

Úžasné, jsem opravdu unesen. Konečně můžeme sami péct chleba. Od té doby, co jste tady, je všechno lepší. Tolik vám děkuji.

Postavte tento počet budov. – 1Pekárna

30Body zkušeností 16-17
Efektivnější vojenská produkce
Karta podrobností
Měli byste se více soustředit na armádu a nemarnit čas nad zbytečnostmi. Na druhou stranu i pečení chleba je docela důležité. Možná bychom díky tomu mohli zefektivnit vojenskou výrobu. Co myslíte?

Hm… Posilovač. A jakým způsobem bude armádě nápomocen? Vojáci nepotřebují sendviče! Potřebují něco pořádnějšího!

Vyrobte alespoň velkých sendvičů. – 2Velký sendvič

30Body zkušeností 16-17
Chytrý tah
Karta podrobností
Hm, myslím, že vím, co máte v plánu. Chcete použít posilovače na všechny důležité produkční budovy a získat z nich více vojenských surovin najednou. Musím přiznat, že je to velmi chytré.

Myslím, že jsem vás v určitých chvílích podcenil. Byl to chytrý tah. Měli byste jít a postarat se o produkci. O lidi je třeba se neustále starat.

Použijte na svém ostrově bonusy . – 2Velký sendvič

20Body zkušeností 16-17

Jednotky bojující na dálku

Jednotky bojující na dálku Jednotky bojující na dálku jsou důležitou variantou jednotek. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít přístup ke dvěma druhům lukostřelců.
Střednědobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte možnost rekrutovat všechny druhy lukostřelců.
Dokončili jste střednědobý řetězec úkolů.

2 Х Vylepšený plán výcviku 17
Výrobce luků
Karta podrobností
Už jste si prohlíželi své rekruty? Jsou docela odolní, ale nejsou schopni napáchat dostatečné škody. Potřebujeme, aby naše jednotky byly účinnější. K tomu potřebujeme lukostřelce. K výcviku lukostřelců zase potřebujeme výrobce luků.

Tyhle luky jsou sice docela malé, ale na základní výcvik lukostřelců snad postačí.

Postavte tento počet budov. – 1Výrobce luků

60Body zkušeností 17
Lukostřelci
Karta podrobností
Kromě bojovníků na krátkou vzdálenost nyní můžete vytvářet i první ozbrojené jednotky, lukostřelce.

– Vytvořit 1 jednotku lukostřelců

Perfektní!

V armádě jsou lukostřelci napadáni až poté, co byly poraženy všechny jednotky bojovníků na krátkou vzdálenost a kavalerie.

Kromě toho způsobují lukostřelci nepřátelským armádám vysoké škody.

Mějte ve skladišti jednotek surovin. – 100Luky
Mějte jednotek lukostřelců. – 10Lukostřelec

320Body zkušeností 18-24
Větší účinnost
Karta podrobností
Dnes jsem vyrazil na výpravu se svými průzkumníky a viděl jsem něco, co mi dělá starosti. V některých táborech banditů táboří velmi silné jednotky. Většinou je tam sice pouze jedna silná jednotka, ale to stejně stačí. Ke zničení takové jednotky potřebujeme sílu, kterou naši lukostřelci nemají.

Vidím, že přesně víte, o čem mluvím. Tyhle dlouhé luky jsou mnohem účinnější. Doufám, že to bude na odražení nepřátel stačit.

Postavte tento počet budov. – 1Výrobce železných zbraní

40Body zkušeností 100Tvrdé dřevo 24-26
Dlouhé luky
Karta podrobností
Stále mě tíží, že se mi ještě nepodařilo tu osobu chytit. Pokud se znovu pokusí vstoupit do města, okamžitě ji zatknu. Mezitím bychom měli pokračovat v plánu a vyrábět luky.

Dobře. S takovou spoustou dlouhých luků nebude problém vyzbrojit mnoho lukostřelců. Měli bychom to udělat co nejdříve. Co se týče podezřelé osoby, budu mít oči otevřené.

Mějte ve skladišti jednotek surovin. – 50Dlouhé luky

40Body zkušeností 100Tvrdé dřevo 25
Ostatní ostrovy
Karta podrobností
Pssst… Pojďte sem! Musím si dávat pozor, protože se nechci nechat odhalit. Už jste slyšeli o ostatních ostrovech? Je na nich spousta pokladů k mání a spousta nepravostí k napravení. Ráda bych vám toho řekla více, ale potřebuji nějaké lukostřelce.

Zdravím, děkuji vám. Kontaktuji vás, až to bude bezpečné, a povyprávím vám o ostatních ostrovech. Nebudete toho nikdy litovat.

Mějte tento počet lukostřelců s dlouhými luky. – 50Lukostřelec z dlouhého luku
Ze skladiště delegujte tento počet lukostřelců s dlouhými luky. – 10Lukostřelec z dlouhého luku

70Body zkušeností 150Dlouhé luky 25-26

Ani ryba ani rak

Ani ryba ani rak Možnosti ryb již znáte. Ale pořád toho ještě musíte hodně poznat. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete o rybách a masu vědět vše.
Střednědobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte všechny informace o rybách a mase.
Dokončili jste střednědobý řetězec úkolů.

100Krmení pro ryby 100Unknown 17
Doplnění rybí populace
Karta podrobností
Všimli jste si, že se ložiska vyčerpávají, když je začnete využívat? Tato ložiska pak musíte ručně doplnit, například se jedná o hejna ryb. Musíte proto ve své zásobárně vyrobit doplňovač a použít jej na příslušné ložisko.

Snadné, viďte? Všechna ložiska můžete doplnit nad původní množství. Doplnění si ale můžete vyrobit za maso a ryby jedině sami. Pokud budete chtít doplnit další ložisko, musíte se obrátit na kupce.

Doplňte naleziště ryb pomocí krmení pro ryby alespoň tímto počtem jednotek. – 200Krmení pro ryby

30Body zkušeností 17
Příliš mnoho jelenů
Karta podrobností
Ale ne! Zase mi jelen sežral listiny. To by stačilo. Lesní zvěř se vymyká kontrole. Musíme najmout někoho, kdo se postará o snížení jejích stavů!

Děkuji vám, že jste zařídili toho lovce. Doufám, že obtěžování ze strany divoké zvěře teď bude zvladatelnější.

Postavte tento počet budov. – 1Lovec

100Body zkušeností 22-24
Medvěd
Karta podrobností
Už jste to slyšeli? V lesích byl spatřen velmi agresivní medvěd grizzly. Napadeno bylo několik osadníků. Musíme jednat. Měli bychom nechat lovce ulovit maso, které poté smícháme s lektvarem na spaní. Díky tomu budeme schopni medvěda přemístit.

To vyšlo vážně skvěle. Lektvar vyrobený z pšenice a ryb unavil medvěda natolik, že celou cestu na vedlejší ostrov prospal. Nyní mohou osadníci znovu bezpečně chodit do lesů.

Vyrobte alespoň tento počet jednotek masa. – 100Maso
Zaplaťte ze skladu tento počet ryb. – 50Ryby
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek pšenice. – 50Pšenice
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek masa. – 50Maso

150Body zkušeností 100Chléb 22-24
Klobása
Karta podrobností
Po příhodě s medvědem nám zůstala spousta přebytečného masa. Určitě s ním můžeme podniknout něco užitečného. Co kdybychom postavili řezníka? Ten by mohl z masa vyrobit klobásy.

To vypadá vážně chutně. Naši osadníci budou novými příděly nadšeni. Pokud průzkumníkům zajistíme také klobásy, budou hledat daleko efektivněji.

Postavte tento počet budov. – 1Řezník

100Body zkušeností 22-24
Nezapomínejte
Karta podrobností
Klobásy, které vyrábí náš řezník, jsou skutečně dobré. Ale když jsem s ním mluvil, říkal, že nedostává tolik masa, aby mohl vyrábět, kolik dokáže. Již jste se dívali na maso a ryby v ekonomickém přehledu? Možná bude nutné provést nějaké úpravy.

Byla tato úprava nutná? Řezník je spokojen, a tak se dá usoudit, že ať jste udělali cokoli, bylo to správně.

Dosáhněte u ryb výrobní hodnoty /h. – 1Ryby
Dosáhněte u masa výrobní hodnoty /h. – 1Maso
Dosáhněte u klobás výrobní hodnoty /h. – 1Klobásy

80Body zkušeností 50Mramor 24
Pyramida z klobás
Karta podrobností
Mezi osadníky se rozmohla nová soutěž. Jde o to, kdo postaví nejvyšší a nejstabilnější pyramidu z klobás. Sice jsem vás tím nechtěl zatěžovat, ale Sir Oliver říkal, že to mám přece jenom udělat. Byli byste nám tedy ochotni darovat nějaké klobásy? O odměnu se pak samozřejmě podělíme.

Díky vaší velkorysé zásobě klobás jsme vyhráli. Jak jsme slíbili, dáme vám část své odměny. Nyní se vrátím k práci. Ještě jednou díky.

Vyrobte alespoň tento počet klobás. – 50Klobásy
Zaplaťte ze skladu klobás. – 10Klobásy

50Body zkušeností 50Mince 24

Nové stavební materiály

Nové stavební materiály Nyní dostanete k dispozici nové budovy, což si vyžádá další stavební materiály. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít všechny potřebné budovy k produkci těchto materiálů.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní máte stabilní produkci nových stavebních materiálů a můžete se soustředit na jiné úkoly.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Vázy 18
Pokročilé stavební materiály 1
Karta podrobností
Ve vzdálenějších sektorech najdete další typ dřeva tvrdé dřevo.
Na stavbu pokročilých budov budete potřebovat prkna z tohoto dřeva.

– Vyrobit 1 prkno z tvrdého dřeva


Skvěle!
Z prken z tvrdého dřeva můžete stavět nové a pokročilé budovy.

Postavte tento počet budov. – 1Lesník tvrdého dřeva
Postavte tento počet budov. – 1Dřevorubec tvrdého dřeva
Postavte tento počet budov. – 1Pila na tvrdé dřevo

400Body zkušeností 18
Pokročilé stavební materiály 2
Karta podrobností
Vzdálenější sektory také skrývají nový typ kamene mramor. Pomocí svých geologů v nově zabraných sektorech hledejte naleziště mramoru.

– Získat 1 mramor


Z prken z tvrdého dřeva a mramoru nyní můžete stavět další budovy.

Postavte tento počet budov. – 1Kameník pro práci s mramorem
Vyrobte alespoň tento počet jednotek mramoru. – 50Mramor

300Body zkušeností 19-25
Podezřelá osoba
Karta podrobností
Kolem města se potlouká podezřele vypadající osoba. Postarám se o ni a zjistím, o koho se jedná. Mezitím zajistěte produkci tvrdého dřeva, abychom mohli vyrobit dostatek luků.

Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kdo je tou podezřelou osobou, ale myslím, že to byla blondýna. Jak vůbec pokračuje produkce tvrdého dřeva?

Vyrobte alespoň tento počet jednotek tvrdého dřeva. – 200Tvrdé dřevo

50Body zkušeností 50Prkna z tvrdého dřeva 25
Nové materiály
Karta podrobností
Určitě si vzpomínáte, že jsme před nedávnem zavedli používání nových stavebních materiálů. Ale nezkontrolovali jsme, zda máme správnou rovnováhu a dokonce jsme postavili nové budovy, které tyto materiály zpracovávají. Je tedy načase tyto řetězce vyvážit. Podívejte se do ekonomického přehledu a navyšte výrobu těchto nových materiálů na příslušnou hodnotu.

Výborně, prozatím to takhle může zůstat. Tohle jsem vám už říkal, ale je to opravdu důležité Starší výrobní řetězce je nutné neustále opečovávat, protože mnoho surovin je spotřebováváno ve více výrobních okruzích.

Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro tvrdé dřevo. – 1Tvrdé dřevo
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro prkna z tvrdého dřeva. – 1Prkna z tvrdého dřeva
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro mramor. – 1Mramor

60Body zkušeností 100Prkna z tvrdého dřeva 100Mramor 25

Milice

Milice Rekruti nebudou na zvládnutí všech bitev stačit. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít k dispozici také milici.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní můžete vyrábět a rekrutovat milici.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.

Košík exotického ovoce 20
Železo na ostrově
Karta podrobností
Hm… Zatímco jsem tady nebyl, hodně se toho událo… Nablýskaná obchodní kancelář. Ale doneslo se mi, že jsou na ostrově rozsáhlá ložiska železa. To by bylo úžasné, protože ze železa bychom mohli vyrobit lepší zbraně.

Takže to byla pravda, skutečně zde máme ložiska železa. Jaké štěstí. Ze železa vyrobíme spoustu krásných věcí.

Najděte tento počet nových ložisek železné rudy. – 1Naleziště železa
Postavte tento počet budov. – 1Důl na železnou rudu

300Body zkušeností 20
Tavírna železa
Karta podrobností
Nejprve ale musíme rudu zpracovat. V podstatě je to stejné jako s měděnou rudou. Postavte tedy tavírnu železa.

Divné… A co? Ale nic. Právě jsem dostal divný dopis od dcery, ale to je jedno. Víte, co máte dělat.

Postavte tento počet budov. – 1Tavírna železa

180Body zkušeností 20
Výrobce železných zbraní
Karta podrobností
Správně! Pořád ale potřebujeme výrobce železných zbraní. Pamatujte ale, že je produkce železných zbraní oproti výrobě bronzových mečů náročnější.

To je hudba pro mé uši. Solidní produkce zbraní je základnou každého úspěšného království. Ale dost řečí, jsou zapotřebí činy.

Postavte tento počet budov. – 1Výrobce železných zbraní

100Body zkušeností 21
Dovedení k dokonalosti
Karta podrobností
Vaše armáda se rozrostla velice rychle. Zrovna jsem byl na obhlídce vaší nové milice. Jsou to tvrdí chlapi. Bylo by dobré jim poskytnout železné meče, nemám pravdu? Už se vám podařilo optimalizovat produkci železa?

Musím přiznat, že jste čím dál lepší. Možná už nebude nutné vám věnovat takovou péči. Jestli budete takhle pokračovat dál, můžete dosáhnout všeho, co si vytyčíte.

Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro uhlí. – 1Uhlí
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro železo. – 1Železo
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro železné meče. – 1Železné meče

150Body zkušeností 50Mince 21
Výcvik milice
Karta podrobností
Určitě uhodnete, co vás čeká teď. Výcvik milice. V porovnání se zbraněmi trvá výcvik milice delší dobu a vyžaduje více surovin. Na druhou stranu jsou vám ale milicionáři užitečnější.

Výcvik milice skutečně není snadný. Mimochodem, měli byste sledovat stav své populace, protože na všechny pozice potřebujete osadníky. To platí pro vojenské jednotky, horníky, dřevorubce i všechny ostatní.

V kasárnách vycvičte tento počet milice. – 50Milice

100Body zkušeností 21
Milice
Karta podrobností
Výcvik dokončen. Teď to konečně začne. Pošlete milici do boje a sledujte, co zvládne. Do jedné armády také můžete zařadit více druhů jednotek.

Co myslíte? Není to zlé, ne? To je výsledek úžasného výcvikového programu, který jsem osobně vymyslel. Klidně pokračujte ve výcviku dalších jednotek.

Vyhrajte bitev proti některému z následujících nepřátel . – 50Milice

150Body zkušeností 10Železné meče 21

Skladiště

Skladiště Skladovací kapacita je velice důležitá. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít velkou skladovací kapacitu a také budete vědět, jak ji nadále navyšovat.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Postupně jste navýšili svou skladovací kapacitu.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.

Artézská studna 20
Úkol od krále
Karta podrobností
Zrovna jsem dostal zprávu od krále. Rozhodl se vám svěřit úkol. Chce, abyste měli skladiště s největší kapacitou široko daleko. Pro začátek si ale chce ověřit, zda máte pro tento úkol dostatečné schopnosti, a tak první požadavek není příliš vysoký.

Tímto testem jste prošli. Okamžitě uvědomím krále. Jakmile budu znát odpověď a příští požadavek, dám vám vědět.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 1100

165Body zkušeností 20
Krysy ve skladišti
Karta podrobností
Fuj, máme ve skladištích krysy. Měli bychom sklady co nejrychleji renovovat a mezitím krysy vyhnat. Nejlepší bude, když renovaci spojíme s rozšířením kapacit. Král by nás o to stejně brzy sám požádal.

Ano, je to mnohem lepší. Nesnáším krysy. Nicméně mělo to své výhody. Nyní jsme na další králův úkol velmi dobře připraveni.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 2500

70Body zkušeností 50Mramor 23-50
Osobní iniciativa
Karta podrobností
Zvláštní. Už dlouho jsme nedostali úkol týkající se rozšíření skladových zásob. Nemyslíte, že je to trochu divné? Myslíte, že bychom měli expandovat tak jako tak? Možná král jednoduše čeká na nějaký důkaz samostatnosti.

Zdá se, že jsme to odhadli správně. Král prý naši iniciativu vidí moc rád. Za odměnu nám poslal nějaké suroviny.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 13000

50Body zkušeností 100Prkna z tvrdého dřeva 100Mramor 28-50
Štědrá odměna
Karta podrobností
Tak jak to vypadá? Jste připraveni na nový úkol pro krále? Zdá se, že jej nikdy nezklamete. Ještě jsem neviděl, aby si někoho tak oblíbil. Tak do toho, rozšiřte skladovací prostory!

No tedy, to byla vážně štědrá odměna. Doufám, že se žádný závistivec nepokusí váš úspěch překazit. Měli bychom mít oči otevřené.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 15000

50Body zkušeností 200Žula 33-50
Izolace skladiště
Karta podrobností
Zdravím vás. Vždy je mi ctí vás navštívit. Jen jsem vám chtěl říct, že množství surovin je v pořádku a všechno běží po technické stránce dobře. Ale na pár místech by neuškodila trochu lepší izolace skladiště. Bylo by tedy možné tuto záležitost zařídit?

Ach, úžasné. Nyní můžeme věci skladovat mnohem pohodlněji. Omlouvám se, že vás při svých návštěvách pořád o něco prosím. Až přijedu příště, bude to jen na kus řeči.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 20000

1500Body zkušeností 39-50
Poslední úkol
Karta podrobností
Ach, je hezké být zase doma. Omlouvám se, že jsem vás tak dlouho nekontaktoval, ale musel jsem s králem probrat spoustu věcí. Také mi pro vás dal úkol. Tentokrát je už poslední. Slíbil, že odměna bude skvělá.

To se povedlo. Král byl nadšený a nařídil odeslání skutečně štědré odměny. Gratuluji vám. Králova přízeň je v každém případě vaše.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 30000

5000Body zkušeností 43-50
Soulad s městskou zástavbou
Karta podrobností
Z vašeho města se stalo skutečně nádherné místo. Nyní můžeme pomalu začít s dokončovacími pracemi. Mám na mysli zejména skladiště, která by měla korespondovat s laděním města. Vylepšení stojí mnoho času a zdrojů, takže bychom se do toho měli pustit co nejdříve.

Tak to vypadá mnohem lépe. Překvapuje mě, jak rychle jste to dokázali. Teď už zbývá jen maličký kus práce a vaše město bude dokonalé.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 35000

7600Body zkušeností 47-50
Dokonalé město
Karta podrobností
Teď už jste dosáhli téměř všeho, co je možné. Nastal čas povýšit město k dokonalosti a vylepšit dům starosty na 5. úroveň. Je téměř neuvěřitelné, že jste se dostali takhle daleko. Nikdy bych nevěřil, že toho dosáhnete. Jsem na vás hrdý.

Teď už jste dosáhli všeho, co souvisí se skladišti. Když jsme začali se stavbou osady, nikdy jsem v takový úspěch nedoufal. Jsem rád, že jsem vám mohl pomoct.

Mějte skladovací kapacitu větší než. – 50000

500Drahokamy 100Žula 50

Excelsior!

Excelsior! Dobrý den. Dovolte mi se představit. Mé jméno je Sonya Graham. To jméno možná znáte. Putuji po našem širém světě a objevuji nová místa a kultury.

Konečně! Mnohokrát děkuji za pomoc, jsem vašim dlužníkem. A teď přejděme k té zajímavější části a použijme krystaly, abychom odhalili pravdu o tomto světě.
1Body zkušeností 21
Připraven Excelovat!
Karta podrobností
Toto je Excelsior. Možná vypadá hrubě, ale ve skutečnosti jde o poslední výdobytek industriální doby. Pojďte na palubu a já vám vše ukážu.

Ahhh, zdálo se mi, že by vás to mohlo zaujmout. Někteří tomu říkají „Pec Pravdy“. Směšné jméno, dle mého. Ale na každý pád, toto je srdce Excelsioru. Bylo navržené tak, aby analyzovalo a skládalo útržky textu. Obvykle funguje výborně, ale stále to má pár mušek Syrová energie krystalů, které slouží jako palivo, občas texty přetvoří v úplně jiné předměty.
Chcete to zkusit? Tady je pár úryvků, které se mi podařilo přeložit. Možná některé patří k sobě.

Vybrat „Excelsior“ – 1 Excelsior
Pokusit se vytvořit částí jakýchkoliv textů na palubě Excelsioru. – 1?

1Body zkušeností 10Krystal 3 ? 21
Vše o dopisech
Karta podrobností
Svět toho nabízí tolik. Stačí se natáhnout. V průběhu cest se mi podařilo sesbírat mnoho dopisů, zachycujících detaily z mého putování. Všechny milostné příběhy, drama, humor. Každý dopis vypráví svůj vlastní příběh. Podívejme se třeba na ten krátký dopis tady.

To bylo opravdu vzrušující. A ještě tolik toho zbývá objevit. Mám z toho husí kůži, jen na to pomyslím.

Vybrat „Excelsior“ – 1Excelsior
Dokončetex následující text na palubě Excelsioru – 1

1Body zkušeností 21
Denní povinnosti
Karta podrobností
Musíme jich poodhalit více. Pomozte mi sesbírat další krystaly a já vás vezmu s sebou na další cestu za poznáním.

Není to nádhera? Tolik nádherných barev a zároveň tolik tajemna.

Dokončete tento počet denních úkolů. – 1

1Body zkušeností 2Krystal 21

Populační limit

Populační limit To, že je populace věčným problémem, již víte. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete mít k dispozici velkou populační kapacitu.
Dlouhodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Postupně jste navýšili svou populační kapacitu.
Dokončili jste dlouhodobý řetězec úkolů.
Sendvič se sýrem 22
Malé město
Karta podrobností
Vzpomínáte si na králův úkol? Obdržel jsem odpověď. Má pro vás nové zadání. Pokud ubytujete dostatek osadníků, je ochoten vás nadále podporovat.

Poptávka je zřejmě velmi vysoká. Na vašem ostrově se chce usadit mnoho lidí. Máte prostě skvělou pověst. Ale zasloužíte si ji.

Mějte populační limit alespoň. – 500Osadníci

225Body zkušeností 22
Králův dopis
Karta podrobností
Dorazil nový dopis od krále. Je ale určen pouze pro vaše oči, a tak jsem ho uložil do vaší schránky. Zajímalo by mě, co v tom dopise asi stojí.

Nemáte dovoleno mi prozradit obsah dopisu? To je škoda. Ale budu se s tím muset vyrovnat. Asi je to hodně důležité, když vám král zaslal osobní tajný dopis.

Mějte populační limit alespoň. – 800Osadníci
Otevřete okno s poštou.

25Body zkušeností 20Osadníci 26-50
Dopis bez adresáta
Karta podrobností
Pssst… Při poslední cestě jsem našla okradeného posla. Dal mi tento dopis a požádal mě, abych vám jej doručila. Adresát není uveden. Myslela jsem, že dopis určitě musí být důležitý, a proto jsem vám tuto laskavost prokázala.

Hm… Ve vašem obličeji vidím jisté napětí. Ať už je v tom dopisu napsáno cokoliv, určitě to zvládnete. Ale teď už musím jít, než si mě někdo všimne. Tak zatím.

Mějte populační limit alespoň. – 1000Osadníci
Otevřete okno s poštou.

20Body zkušeností 10Osadníci 30-50
Velká zásilka
Karta podrobností
Co se stalo Lordu Sardinovi? Ještě nikdy jsem ho neviděl tak vzrušeného. Jsem pryč jen pár hodin a začnou se dít věci. Mimochodem, mám pro vás další dopis bez adresáta.

No tedy, právě dorazila velmi štědrá zásilka od krále. Ať už jste udělali cokoliv, král s tím byl podle všeho velmi spokojen. Dobrá práce!

Mějte populační limit alespoň. – 1200Osadníci
Otevřete okno s poštou.

380Body zkušeností 10Osadníci 35-50
Epické přípravy
Karta podrobností
To neuhádnete, co se mi podařilo najít! Na poměrně vzdálených ostrovech jsou uloženy epické poklady tvořené například mincemi nebo zvláštními stavebními plány. K jejich získání ale budete potřebovat obrovskou armádu. A do ní zase potřebujete nové nezaměstnané osadníky.

Hm… Zajímalo by mě, jestli to bude stačit. Možná bych měl trochu vyzvídat, abychom měli jistotu, že jste dobře připravení. Dám vědět, až o tom budu přesvědčen.

Mějte populační limit alespoň. – 1800Osadníci

1500Body zkušeností 40-50
Reprezentativní armáda
Karta podrobností
Jak vidím, usilovně pracujete na zdokonalení svého města. Myslím, že to samé byste měli udělat i s armádou. Konec konců, armáda je přece výkladní skříní svého majitele. Pojďme tedy zvýšit počet nezaměstnaných osadníků, ze kterých pak můžeme udělat vojáky.

Ano, jsou to skutečné hordy svalů velice vhodné pro armádu. Teď můžeme udělat další krok vstříc dokonalé armádě a zvýšit množství jednotek.

Mějte populační limit alespoň. – 2150Osadníci

6000Body zkušeností 47-50
Zatím žádné loučení
Karta podrobností
Jak vidím, můj otec už je pryč. Já neodejdu, dokud z vás nebude nejlepší dobrodruh všech dob. K tomu je ale zapotřebí daleko větší armáda, než jakou teď máte k dispozici. Budete potřebovat více jednotek.

Úžasné, lidé se stěhují do vašeho města. Zdá se, že vaše reputace je skutečně dobrá. Ale to není divu, když máte skvělé vztahy s králem. Můžeme rychle pokračovat.

Mějte populační limit alespoň. – 2500Osadníci

500Drahokamy 300Žula 50

Jednotky prvního úderu

Jednotky prvního úderu Ne všechny jednotky útočí stejně. Až dokončíme tento řetězec úkolů, budete vědět, co znamená první úder a co je jízda.
Krátkodobý řetězec úkolů Hlavní úkol splníte dokončením všech dílčích úkolů.

Podařilo se vám dokončit všechny dílčí úkoly. Nyní můžete vyrábět a rekrutovat jízdu.
Dokončili jste krátkodobý řetězec úkolů.
Vylepšený plán výcviku 23
Nové stáje
Karta podrobností
Před chvílí dorazila skupina jezdců. Rádi by si odpočinuli, ale nemají kam ustájit koně. Možná bychom jim mohli postavit malinkou stáj?

Cestovatelé byli stájemi skutečně nadšení. Jeden z vašich osadníků se již o stáj stará a začal chovat koně. Jen pro případ, že byste je v budoucnu potřebovali.

Postavte tento počet budov. – 1Stáj

100Body zkušeností 23
Kavalerie
Karta podrobností
Stáje už stojí a vy mi o tom ani neřeknete? To je úžasné! Nyní můžeme začít cvičit jezdectvo. Schopných osadníků, kteří by se nechali vycvičit k jízdnímu boji, máme spoustu. A čím víc, tím líp.

Musíte vědět, že kavalerie vždy útočí jako první na nejslabší jednotku nepřítele. To se vám bude v nadcházejících bitvách hodit.

V kasárnách vycvičte tento počet kavalerie. – 15Kavalerie

100Body zkušeností 23
Taktik
Karta podrobností
To je ale… Cože? Ach, právě jsem dostal dopis od svého bývalého kolegy, o kterém jsem vám prve vyprávěl. Říká, že nedokážu zničit tábor banditů za použití 50 nebo více jednotek kavalerie.

Sice bych to zvládl udělat sám, ale přesto děkuji. Díky tomu již teď prohrál druhou sázku. On se prostě nikdy nepoučí.

Vyhrajte bitev proti některému z následujících nepřátel . – 50Kavalerie

50Body zkušeností 50Kůň 23
Žádná pšenice pro koně
Karta podrobností
Před nějakou dobou mě oslovil osadník vedoucí stáje s tím, že mu farmáři odmítají dávat pšenici, dokud nebude oficiálně potvrzeno, že se jí vyrábí dostatek. Mohli byste prosím zkontrolovat, zda se nedá na produkci pšenice něco vylepšit? Výsledek pak sdělte farmářům.

Znovu jsem mluvil se stájníkem. Nyní už má dostatek pšenice k nakrmení všech koní. Již brzy budou připraveni první koně.

Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro vodu. – 1Voda
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro pšenici. – 1Pšenice
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro mouku. – 1Mouka
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro chleba. – 1Chléb
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro koně. – 1Kůň

100Body zkušeností 100Zlatá ruda 23

Materiál ke čtení

Materiál ke čtení
Karta podrobností
Pomocí rukopisů nebudeme schopni pokrýt všechny aspekty složitějších řemesel. Je načase, abychom rozšířili naši kapacitu pro vytváření dokumentů.

Výborně! S takovou ekonomikou za zády nebude těžké posunout náš podnik na novou úroveň.

Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro tvrdé dřevo. – 1Tvrdé dřevo
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro vodu. – 1Voda
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro železo. – 1Železo
Dosáhněte efektivity výroby nejméně /h pro uhlí. – 1Uhlí

75Body zkušeností 25

Dobrá kniha

Rukopisy byly skvělým začátkem pro zahájení vzdělávání vašich osadníků. Měli bychom na tom stavět a udělat další krok. Rukopisy byly skvělým začátkem pro zahájení vzdělávání vašich osadníků. Měli bychom na tom stavět a udělat další krok.

To je úžasné. Naše knihy budou mít v rukou brzy již všichni. Jen si to představte!
30Osadníci 25-50
Heuréka!
Karta podrobností
Dostal jsem nápad, který by mohl změnit způsob, jakým naši lidé sdílí posvátné knihy. Jedná se o koncept kombinovatelných tiskařských šablon. Budeme k tomu ale potřebovat zcela nové produkční metody. Postarejte se, aby výrobce tiskařského materiálu vyrobil přesouvatelné tiskařské desky!

Spolupráce s vámi je hračka. Nemohu se dočkat, až tu novou technologii uvidím v akci!

Postavte tento počet budov. – 1Dílna na tiskařský materiál

50Prkna z tvrdého dřeva 30Uhlí 25-50
Krok vzhůru
Karta podrobností
Náš nový tiskařský přístup vyžaduje robustnější druh papíru, a proto budeme potřebovat nové dílny. Postavte střední papírnu, abychom mohli začít pracovat s novou technologií.

Tím dojde ke značnému navýšení naší spotřeby dřeva. To je velmi vážná záležitost! Ale pokrok se nedá zastavit. Nicméně pro vzdělání království je to důležitý krok napřed!

Postavte tento počet budov. – 1Unknown

50Chléb 30Měděná ruda 25-50
Jasný hit
Karta podrobností
Nové formáty vypadají dost úchvatně. Neumím si ani představit, kolik informací asi uchovávají. Doporučuji, abyste s distribucí svazků začali co nejdříve.

Tento svazek je skutečně mistrovské dílo. Jsem si jistý, že tento dar ocení kdokoli jej obdrží.

Vyrobte alespoň tento počet svazků. – 1Svazek

80Mince 25-50

Teplo stáda

Když se porozhlédněte po ostrově, nemusíte být géniem, aby vám došlo, že nedostatek místa v našem drahém domově nás jednou dostane do problémů. Když budeme pokračovat v růstu a vývoji dosavadním tempem, budeme muset najít nějaký nový prostor. Když se porozhlédněte po ostrově, nemusíte být géniem, aby vám došlo, že nedostatek místa v našem drahém domově nás jednou dostane do problémů. Když budeme pokračovat v růstu a vývoji dosavadním tempem, budeme muset najít nějaký nový prostor.

Hleďte na mou moc! Ehm… Naši moc… Vaši moc, chci říct! Já… Teda vy teď dokážete díky této technologii proměňovat ostrov ke své libosti. Ukažte těm prokletým horám, kdo je tady šéf!
150Mince 1
Podpalovač
Karta podrobností
Nevím jak vy, ale já hory vždycky nesnášel… Ale co dokáže jeden člověk proti přírodním silám? Myslím, že kdyby nás bylo více, nakonec by naše mysli nějaké řešení našly. Vesnice se musí rozrůstat! To přece dává smysl, ne?

To je ono! Slyšeli jste, co dělá ten šílený starý veterán ve své dílně? Hraje si se střelným prachem a jeho žena nám řekla, že pravidelně vyhazuje do povětří celou zahradu. Věřím, že by to mohla být naše šance. Střelný prach, hory, chápete?

Mějte populační kapacitu větší než. – 300Osadníci

1 Amatér s prachem 1
Výboj
Karta podrobností
Kulturní výsledky naší osady jsou úžasné, to musím přiznat. Ty prokleté hory jsou ale velkou výzvou i pro naše největší myslitele, a přitom zabírají tolik místa. Střelný prach je sice skvělý nápad, ale ještě musíme lépe ovládnout jeho používání. Navrhuji, aby se problémem začalo zabývat ještě více lidí. Určitě nakonec někdo na řešení kápne!

Ach, jaká sofistikovanost! Tento muž má záležitosti s výbušninami pod palcem. Jeho delikátní řemeslo mu umožňuje vyhazovat do povětří celé hory, nejen kusy skal!

Mějte populační kapacitu větší než. – 900Osadníci

1 Střelmistr 1
Pyroman
Karta podrobností
Začali jsme doopravdy tvarovat zemi podle našich představ! Tajemství tkví v počtu, jak jsem vždycky říkal. Naši střelci dokážou překonat jakoukoli překážku, stačí, když jich budeme mít více! Více lidí, větší palebná síla!

Aaaaano! Tento tým řemeslníků dosáhl vrcholu svého umění. Jejich pochopení materiálů, přírodních podmínek a láska k ohnivé kouli jsou nástroji, které vždy přinesou své ovoce.

Mějte populační kapacitu větší než. – 1600Osadníci

1 Demoliční tým 1


Panel nástrojů

Efektivní dobrodružství

Velikonoční událost 2017