πλοήγηση: σπίτι › Αρχιπέλαγος

Αρχιπέλαγος

τομέας 1
τομέας 2
τομέας 3
τομέας 4
τομέας 5
τομέας 6
τομέας 7
τομέας 8
τομέας 9
τομέας 10
Ανταμοιβή ολοκλήρωσης

Αρχιπέλαγος

Κοιτάσματα

τομέας 1

τομέας 1

τομέας 2

τομέας 2

τομέας 3

τομέας 3

τομέας 4

τομέας 4

τομέας 5

τομέας 5

τομέας 6

τομέας 6

τομέας 7

τομέας 7

τομέας 8

τομέας 8

τομέας 9

τομέας 9

τομέας 10

τομέας 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Κοίτασμα σιδήρου 500 – 800 1 1 2
Κοίτασμα χρυσού 300 – 500 1 2
Κοίτασμα: Εξωτικό ξύλο 10 – 30 5 1 2 2 1
Κοίτασμα γρανίτη 300 – 500 3 2 1 1
Κοίτασμα τιτανίου 300 – 500 1 1 3 1
Κοίτασμα νιτρικού καλίου 300 – 500 2 1 1

καταστροφή των ληστών

τομέας 1

Αρχιπέλαγος. τομέας 1
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 2

Αρχιπέλαγος. τομέας 2
Πιστοποιητικό νησιού – 3495Διαμάντια

τομέας 3

Αρχιπέλαγος. τομέας 3
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 4 Version 1

Αρχιπέλαγος. τομέας 4
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 4 Version 2

Αρχιπέλαγος. τομέας 4
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 5

Αρχιπέλαγος. τομέας 5
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 6

Αρχιπέλαγος. τομέας 6
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 7

Αρχιπέλαγος. τομέας 7
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 8

Αρχιπέλαγος. τομέας 8
Πιστοποιητικό νησιού – 3495Διαμάντια

τομέας 9

Αρχιπέλαγος. τομέας 9
Πιστοποιητικό τομέα – 8500Μαγική Φασολιά

τομέας 10

Αρχιπέλαγος. τομέας 10
Πιστοποιητικό νησιού – 3495Διαμάντια

Ανταμοιβή ολοκλήρωσης (στρατόπεδα του εχθρού)

Easy Camp
35% Ξύλο μαονιού 50
15% Ξύλο μαονιού 75
15% Γρανίτης 200
10% Σανίδες εξωτικού ξύλου 400
10% Σοβάς 10
10% Μετάλλευμα Πλατίνας 150
5% Μετάλλευμα Πλατίνας 100
Medium Camp
24.1 Ξύλο μαονιού 100
24.1% Σανίδες μαονιού 100
18.07% Σοβάς 50
12.05% Γρανίτης 500
9.64% Σανίδες μαονιού 150
6.03% Ξύλο μαονιού 150
3.61% Μετάλλευμα Πλατίνας 200
2.41% Μετάλλευμα Πλατίνας 250
Hard Camp
38.6% Σοβάς 50
17.54% Ξύλο μαονιού 150
17.54% Ξύλο μαονιού 200
8.77% Σανίδες μαονιού 150
8.77% Σανίδες μαονιού 200
5.26% Μετάλλευμα Πλατίνας 400
3.51% Μετάλλευμα Πλατίνας 500
Leader Camp
100% Οικοδομική άδεια 3
Leader Camp – x2
54.05% Νομίσματα Αστεριού 150
27.03% Νομίσματα Αστεριού 200
13.51% Νομίσματα Αστεριού 250
5.41% Νομίσματα Αστεριού 300

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017