πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Μόνιμη θέση ουράς κατασκευής

Μόνιμη θέση ουράς κατασκευής

Επιτρέπει στον απασχολημένο οικοδόμο να παραγγείλει περισσότερα κτίρια ταυτόχρονα. Η ουρά κατασκευής σας θα επεκταθεί κατά μία θέση.

«Ας πιάσουμε δουλειά!»

• Προσθέτει μία θέση ακόμα στην ουρά κατασκευής σας.

Μόνιμη θέση ουράς κατασκευής Μόνιμη θέση ουράς κατασκευής
αποτέλεσμα • Προσθέτει μία θέση ακόμα στην ουρά κατασκευής σας.
Κόστος 2990Διαμάντια
Αποκτώντας Μαύρη αγορά
Αγορά συντεχνίας
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Δημαρχείο
Τύπος Διάφορα

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017