πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Εκρηκτικό

Εκρηκτικό

Εκρηκτική ύλη, με την οποία μπορείτε να ανατινάξετε διάφορες κοτρόνες. Χειριστείτε το προσεκτικά!

Αυτό είναι βοήθημα σεναρίου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εδώ. Διαγράφεται όταν το σενάριο δεν είναι πλέον ενεργό.

Εκρηκτικό ΕκρηκτικόΕκρηκτικό
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Πλούτη του Βουνού
αποτέλεσμα
Κόστος 10Μπαρούτι
Αποκτώντας Αποθήκη προμηθειώνΑποθήκη προμηθειών σπανιοτήτων
Χρόνος παραγωγής 1 λ
Τύπος Σενάρια

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017