πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Η τελετουργία του μητρικού δέντρου

Η τελετουργία του μητρικού δέντρου

Χρησιμοποιήστε το σε χώρο εργασίας και τριπλασιάστε την απόδοση για 20 ώρες.

Η τελετουργία του μητρικού δέντρου Η τελετουργία του μητρικού δέντρου
αποτέλεσμα x3
Διάρκεια 20:00 / 30:00 / 33:00Premium
Αποκτώντας Αναζήτηση αντικειμένου
Τυχερός εξερευνητής
Κοιμισμένος Ύφαλος
Η ομάδα των πειρατών
Η κατάληψη
Τύπος Βοηθήματα παραγωγής
Επικοί χώροι

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017