πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Πακέτο στρατιωτικών βημάτων

Πακέτο στρατιωτικών βημάτων

Μία καλή επιλογή, αν θέλετε να ενισχύσετε τον στρατό σας με νέες μονάδες. Περιέχει χρήσιμους πόρους για την εκπαίδευση καινούριων μονάδων.

«Επεκτείνετε τον στρατό σας!»

Περιέχει τους ακόλουθους πόρους

• 250 ποτό
• 250 ψωμί

Πακέτο στρατιωτικών βημάτων Πακέτο στρατιωτικών βημάτων
αποτέλεσμα 250Ποτό 250Ψωμί
Διάρκεια
Κόστος 295Διαμάντια
Αποκτώντας Περιορισ. προσφορές
Τύπος Πακέτο πόρων

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017