πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Πολύτιμο Κουτί Πόρων

Πολύτιμο Κουτί Πόρων

Ανοίξτε το κουτί και βρείτε έναν τυχαίο, πολυτελή ή μεσαίο πόρο, π.χ. γρανίτη, χρυσό ή μετάλλευμα τιτανίου.

Πολύτιμο Κουτί Πόρων Πολύτιμο Κουτί Πόρων
Κόστος 220Τμήμα χάρτη
Αποκτώντας Μαύρη αγορά
Τύπος Μυστηριώδες κουτί
23,26 % Μετάλλευμα χρυσού 250
23,26 % Μετάλλευμα σιδήρου 250
23,26 % Κάρβουνο 500
11,63 % Γρανίτης 300
11,63 % Νομίσματα 100
3,49 % Εξωτικό δέντρο 150
3,49 % Μετάλλευμα τιτανίου 200

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017