πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Βελτιωμένο πρόγραμμα ασκήσεων

Βελτιωμένο πρόγραμμα ασκήσεων

Αυτό το βελτιωμένο πρόγραμμα ασκήσεων περιλαμβάνει ένα νέο σετ διαταγών («Γρηγορότερα!», «Ψηλότερα!», «Κουνηθείτε!»), ένα τρελό λοχία εκπαιδευτή και ένα πολύ ενθαρρυντικό σύστημα τιμωριών. Οι νεοσύλλεκτοί σας θα εκπαιδευτούν στο πι και φι!

«Τι ύψος έχεις, στρατιώτη;»

Χρησιμοποιήστε στον στρατώνα

• Μειώνει τη διάρκεια στρατολόγησης στο μισό για 12 ώρες

Βελτιωμένο πρόγραμμα ασκήσεων Βελτιωμένο πρόγραμμα ασκήσεων
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Στρατώνας Στρατώνας Ελίτ
αποτέλεσμα x2
Διάρκεια 12:00 / — / —
Τύπος Βοηθήματα παραγωγής

Ιστορικό

Ημερομηνία Αποκτώντας αριθμός Κόστος
27.11.2014 — 11.03.2015 Αγορά συντεχνίας 1 375Νομίσματα συντεχνίας

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017