πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Συνταγή Το δώρο ενός εμπόρου

Συνταγή Το δώρο ενός εμπόρου

Έχει έρθει ένας έμπορος από ξένο βασίλειο. Το βασίλειό του είναι πλούσιο σε πέτρα, αλλά έχει έλλειψη ξύλου. Θέλει να φτιάξει βαρέλια για το μαγαζί του, και γι’ αυτό προσφέρει πέτρα με αντάλλαγμα βαρέλια.

«Ανταλλάσσετε αγαθά;»

Όταν τη χρησιμοποιήσετε στην Αποθήκη Προμηθειών Σπανιοτήτων σας, η συνταγή θα ξεκλειδώσει τη δυνατότητα να παράγετε εκεί το εξής προϊόν

Δώρο ενός εμπόρου
• Μετατρέπει 5 βαρέλια σε γέμισμα 100 μονάδων πέτρας.
• Το ξεκλείδωμα δεν λειτουργεί στην κανονική Αποθήκη Προμηθειών!

Συνταγή Το δώρο ενός εμπόρου Το δώρο ενός εμπόρου
Κόστος 395Διαμάντια
Αποκτώντας Μαύρη αγορά

Ιστορικό
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Αποθήκη προμηθειών σπανιοτήτων
Εμπόριο / Δώρο Όχι / Όχι
Τύπος Συνταγή

Αποκτώντας: Ιστορικό

Ημερομηνία Αποκτώντας αριθμός Κόστος
15.12.2015 — 05.01.2016 Χριστούγεννα 2015 1 120Δώρα
02.07.2015 – 23.07.2015 Νυχτερινή Εκδήλωση του Μεσοκαλόκαιρου: Χριστούγεννα 1 195Μάρκες
11.12.2014 — 08.01.2015 Χριστούγεννα 2014 1 120Δώρα

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017