πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Μια γουλιά από τη χύτρα

Μια γουλιά από τη χύτρα

Αυτές οι θρυλικές γιορτές μαζεύουν νέους αποίκους από τις μακρινότερες γωνιές της χώρας. Ο πληθυσμός τριπλασιάζεται για 8 ώρες.

Μια γουλιά από τη χύτρα Μια γουλιά από τη χύτρα
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Δημαρχείο
αποτέλεσμα x3 / +64Άποικοι
Διάρκεια 08:00 / — / —
Κόστος 15Σκιάχτρο 10Καροτσάκι φαγητού 14Βραστήρας 8Λάβαρο

312Διαμάντια
Αποκτώντας Δημαρχείο
Τύπος Βοηθήματα παραγωγής
Δημαρχείο

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017