πλοήγηση: σπίτιΒοηθήματα. Χαρακτηριστικά › Προσφορά για τον Ντένις

Προσφορά για τον Ντένις

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο νησί του φίλου σας! Χρησιμοποιήστε το για να βοηθήσετε τους φίλους σας να κάνουν πρόοδο στην επιλογή «Ειρήνη» της αναζήτησης «Οι απρόσκλητοι του πάρτι», όταν ο «Ντένις ο εγκληματίας» βρίσκεται σ’ αυτό το νησί.

Προσφορά για τον Ντένις Προσφορά για τον Ντένις Προσφορά για τον Ντένις
Κόστος 150Νομίσματα
Αποκτώντας Αποθήκη προμηθειών Αποθήκη προμηθειών σπανιοτήτων
Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα. Ντένις ο εγκληματίας
Τύπος Οι απρόσκλητοι του πάρτι

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017