πλοήγηση: σπίτιΚτίρια. Χαρακτηριστικά › Οπλοστάσιο Μάχης

Οπλοστάσιο Μάχης

Μπορεί να παράγει από αγαθά ειδικά όπλα για στρατιώτες Αποστολών. Οπλοστάσιο Μάχης Μετακινήστε ένα κτίριο: Ναι
Τύπος: Μεσαία κτίρια Αναβαθμίστε ένα κτίριο: Ναι
Κατεχόμενη περιοχή (κελί): Κατεχόμενη περιοχή (κελί) Οικοδομική άδεια: Ναι
Απαιτείται επίπεδο παίχτη: 30 Χρησιμοποιήστε ένα βοήθημα.: Ναι
Αποκτώντας: Το μενού χτισίματος Build Time: 10 λ

10Διαμάντια
Κόστος: 80Σανίδες πεύκου 120Πέτρες Κατεδάφιση κτιρίου 20Σανίδες πεύκου 30Πέτρες 1
Εμπόριο / Δώρο: Όχι / Όχι Διαθέσιμα: 1

εμφάνιση

Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 1 Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 2 Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 3
Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 4 Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 5 Οπλοστάσιο Μάχης Επίπεδο 6

Αναβαθμίστε ένα κτίριο: Κόστος

Επίπεδο Πόροι χρόνος Διαμάντια
1 80Σανίδες πεύκου 120Πέτρες 10 λ 10Διαμάντια
1 → 2 500Σανίδες οξιάς 650Μάρμαρο 2:30 λ 1181Διαμάντια
2 → 3 1000Σανίδες οξιάς 3000Μάρμαρο 1 ω 4275Διαμάντια
3 → 4 5000Νομίσματα 2000Μάρμαρο 1 η 18000Διαμάντια
4 → 5 9000Σανίδες εξωτικού ξύλου 5000Γρανίτης 7 η 21834Διαμάντια
5 → 6 800Σοβάς 5000Γρανίτης 7 η 11115Διαμάντια

Μετακινήστε ένα κτίριο: Κόστος

Επίπεδο Πόροι Διαμάντια
1 20Σανίδες πεύκου 20Πέτρες 1Διαμάντια
2 250Σανίδες πεύκου 200Πέτρες 13Διαμάντια
3 800Σανίδες οξιάς 600Πέτρες 68Διαμάντια
4 800Σανίδες οξιάς 800Μάρμαρο 90Διαμάντια
5 1000Νομίσματα 3000Μάρμαρο 362Διαμάντια
6 1000Νομίσματα 3000Μάρμαρο 362Διαμάντια

Παραγωγή

Όνομα Κόστος 1 2 3 4 5 6
Δόρυ Επίθεσης Δόρυ Επίθεσης 1Ατσάλι 4Κάρβουνο 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια
Τόξο Επίθεσης Τόξο Επίθεσης 10Ξύλο οξιάς 2Σίδηρος 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια
Σπαθί Επίθεσης Σπαθί Επίθεσης 2Σίδηρος 6Κάρβουνο 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια
Βαρύς Κεφαλοθραύστης Βαρύς Κεφαλοθραύστης 1Ατσάλι 4Κάρβουνο 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια
Βαριά Βαλλίστρα Βαριά Βαλλίστρα 10Ξύλο οξιάς 2Σίδηρος 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια
Βαρύ Κοντάρι Βαρύ Κοντάρι 2Σίδηρος 6Κάρβουνο 5:00 λ
6Διαμάντια
2:30 λ
6Διαμάντια
1:40 λ
6Διαμάντια
1:15 λ
6Διαμάντια
1:00 λ
6Διαμάντια
0:50 λ
6Διαμάντια

Βοηθήματα

Όνομα αποτέλεσμα Διάρκεια Κόστος Αποκτώντας
Υπερεργασία Υπερεργασία x3 6 ω / — 165Διαμάντια Αποστολές
Διπλός χρόνος Διπλός χρόνος x2 6 ω / — 50Νομίσματα 10Λάβαρο Αποθήκη προμηθειών σπανιοτήτων

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017