πλοήγηση: σπίτι › Το Νησί μου

Το Νησί μου

τομέας 7 τομέας 8 τομέας 9 τομέας 4 τομέας 5 τομέας 6 τομέας 1 τομέας 2 τομέας 3

Το Νησί μου

τομέας 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Κοιτάσματα

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ψάρια 640 – 720 6 6 1 4 8
Κρέας 100 – 250 4 2 1 2 3 1 4
Πέτρες 680 – 920 4/4 1/1 3/4
Μετάλλευμα χαλκού 710 – 720 3/3 3/3
Μάρμαρο 320 – 360 1/2 2/2 2/2 5/5
Μετάλλευμα σιδήρου 500 – 550 3/3 2/2 2/3 4/4 5/5
Κάρβουνο 2900 – 3000 3/3 3/3
Μετάλλευμα χρυσού 300 3/3 5/5

τομέας 1

τομέας 1


τομέας 2

τομέας 2


τομέας 3

τομέας 3


τομέας 4

τομέας 4
* Κοίτασμα μαρμάρου – Τυχερό Εύρημα


τομέας 5

τομέας 5


τομέας 6

τομέας 6


τομέας 7

τομέας 7


τομέας 8

τομέας 8
* Κοίτασμα σιδήρου – Τυχερό Εύρημα


τομέας 9

τομέας 9
* Κοίτασμα μαρμάρου – Τυχερό Εύρημα


Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017