πλοήγηση: σπίτιΤο Νησί μου › καταστρέφοντας τα αφεντικά

καταστρέφοντας τα αφεντικά

Μονόφθαλμος Μπερτ + Αλήτης
79
όροι Στρατός απώλειες
Νεοσύλλεκτος
71
Στρατιώτης
1
Ιππικό
48
Βαρύς τοξοβόλος
80
Νεοσύλλεκτος
71
Νεοσύλλεκτος
90
Τοξότης
110
Νεοσύλλεκτος
71
Νεοσύλλεκτος
63
Στρατιώτης
1
Ιππικό
114
Βαρύς τοξοβόλος
72
Νεοσύλλεκτος
63
Νεοσύλλεκτος
130
Τοξότης
120
Νεοσύλλεκτος
75

Μεταλλοδόντης + Ταραχοποιός
50
Δασοφύλακας
149
όροι Στρατός απώλειες
Νεοσύλλεκτος
105
Ιππικό
95
Νεοσύλλεκτος
120
Τοξότης
80
Νεοσύλλεκτος
225
Ιππικό
54
Τοξότης
95
Νεοσύλλεκτος
115
Ιππικό
85
Νεοσύλλεκτος
100
Πολιτοφυλακή
20
Ιππικό
20
Βαρύς τοξοβόλος
60
Νεοσύλλεκτος
215
Ιππικό
85
Πολιτοφυλακή
20
Νεοσύλλεκτος
120
Ιππικό
80
Νεοσύλλεκτος
100
Ιππικό
50
Βαρύς τοξοβόλος
100
Νεοσύλλεκτος
212
Ιππικό
80
Στρατιώτης
62
Ιππικό
182
Βαρύς τοξοβόλος
6
Στρατιώτης
62

Τσακ + Σκύλος φύλακας
50
Ταραχοποιός
100
Δασοφύλακας
49
όροι Στρατός απώλειες
Ιππικό
50
Τοξότης
80
Βαρύς τοξοβόλος
120
Νεοσύλλεκτος
80
Ιππικό
60
Βαρύς τοξοβόλος
60
Νεοσύλλεκτος
80
Τοξότης
80
Ιππικό
50
Βαρύς τοξοβόλος
120
Ιππικό
120
Νεοσύλλεκτος
95
Πολιτοφυλακή
35
Τοξότης
70
Νεοσύλλεκτος
115
Τοξότης
85
Νεοσύλλεκτος
209
Πολιτοφυλακή
35
Ιππικό
50
Τοξότης
70
Ιππικό
120
Νεοσύλλεκτος
115
Πολιτοφυλακή
35
Βαρύς τοξοβόλος
100
Νεοσύλλεκτος
115
Πολιτοφυλακή
35
Ιππικό
120
Ιππικό
50
Στρατιώτης
70
Ιππικό
50
Βαρύς τοξοβόλος
130
Στρατιώτης
69
Ιππικό
120

Άγρια Σούλα + Σκύλος φύλακας
199
όροι Στρατός απώλειες
Ιππικό
199
Νεοσύλλεκτος
21
Στρατιώτης
62
Βαρύς τοξοβόλος
117
Νεοσύλλεκτος
21
Ιππικό
199
Στρατιώτης
62
Ιππικό
199
Πολιτοφυλακή
35
Στρατιώτης
48
Βαρύς τοξοβόλος
117
Πολιτοφυλακή
35
Ιππικό
199
Στρατιώτης
48
Ιππικό
199
Στρατιώτης
50
Βαλλιστροφόρος
150
Ιππικό
199
Στρατιώτης
44
Ιππικό
199
Νεοσύλλεκτος
70
Πολιτοφυλακή
50
Βαρύς τοξοβόλος
130
Νεοσύλλεκτος
70
Ιππικό
199
Πολιτοφυλακή
46
Ιππικό
199
Νεοσύλλεκτος
100
Βαλλιστροφόρος
150
Νεοσύλλεκτος
100
Ιππικό
199


Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017