πλοήγηση: σπίτιΤο Νησί μου › Ανταμοιβή ολοκλήρωσης (στρατόπεδα του εχθρού)

Ανταμοιβή ολοκλήρωσης (στρατόπεδα του εχθρού)

Στρατόπεδο ληστών (εύκολο)
% Ανταμοιβή ολοκλήρωσης
20.51% Νομίσματα 50
20.51% Μπρούντζινα σπαθιά 50
20.51% Τόξα 50
5.13% Ξύλο πεύκου 100
5.13% Σανίδες πεύκου 50
5.13% Πέτρες 100
5.13% Κάρβουνο 100
5.13% Κάρβουνο 50
2.56% Ποτό 150
2.56% Ψωμί 50
2.56% Άποικοι 20
2.56% Ξύλο οξιάς 200
2.56% Μάρμαρο 200
Στρατόπεδο ληστών (μεσαίο)
% Ανταμοιβή ολοκλήρωσης
19.05% Νομίσματα 150
19.05% Σιδερένια σπαθιά 50
19.05% Βαριά τόξα 100
4.76% Ξύλο πεύκου 200
4.76% Σανίδες πεύκου 200
4.76% Πέτρες 200
4.76% Εργαλεία 250
4.76% Τόξα 150
4.76% Κάρβουνο 200
2.38% Ποτό 500
2.38% Ψωμί 200
2.38% Άποικοι 40
2.38% Σανίδες οξιάς 500
2.38% Μάρμαρο 500
2.38% Ξύλο οξιάς 200
Στρατόπεδο ληστών (δύσκολο)
% Ανταμοιβή ολοκλήρωσης
19.14% Νομίσματα 300
19.14% Σιδερένια σπαθιά 100
19.14% Βαριά τόξα 50
4.78% Σανίδες πεύκου 1000
4.78% Ξύλο πεύκου 1000
4.78% Πέτρες 1000
4.78% Εργαλεία 500
4.78% Τόξα 400
4.78% Κάρβουνο 1000
2.39% Ποτό 1000
2.39% Ψωμί 500
2.39% Άποικοι 100
2.39% Σανίδες οξιάς 1000
2.39% Μάρμαρο 1000
0.96% Εξωτικό δέντρο 200
0.96% Γρανίτης 200
Αρχηγός των ληστών
% Ανταμοιβή ολοκλήρωσης
100% Οικοδομική άδεια 10
54.05% Νομίσματα 300
27.03% Νομίσματα 350
13.51% Νομίσματα 400
5.41% Νομίσματα 500

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017