πλοήγηση: σπίτιΒοήθειαΠαράθυρο Εκδήλωσης › Νυχτερινή Εκδήλωση του Μεσοκαλόκαιρου

Νυχτερινή Εκδήλωση του Μεσοκαλόκαιρου

Νυχτερινή Εκδήλωση του Μεσοκαλόκαιρου

Η Νυχτερινή Εκδήλωση του Μεσοκαλόκαιρου πλησιάζει!
1. Σε αυτήν την εκδήλωση μπορείτε να μετατρέψετε τους πόρους Πασχαλινά Αυγά, Δώρα, Μπάλες Ποδοσφαίρου και Κολοκύθες σε Μάρκες. Η λειτουργία μετατροπής βρίσκεται στην Αποθήκη Προμηθειών.
2. Με τις Μάρκες μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα από προηγούμενες εκδηλώσεις.
3. Κατά τη λήξη της εκδήλωσης όλοι οι πόροι που απομένουν θα μετατραπούν σε νομίσματα.

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017