πλοήγηση: σπίτιΠόροι. Χαρακτηριστικά › Νομίσματα

Νομίσματα

Νομίσματα Νομίσματα
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 1
Τύπος Ανώτερα
Αποκτώντας Νομισματοκοπείο

Παραγωγή

4x Ορυχείο χρυσού 2x Χυτήριο χρυσού 1x Νομισματοκοπείο 1x Νομίσματα
2x Ορυχείο κάρβουνου

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017