πλοήγηση: σπίτιΠόροι. Χαρακτηριστικά › Σανίδες οξιάς

Σανίδες οξιάς

Σανίδες οξιάς Σανίδες οξιάς
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 1
Τύπος Ανώτερα
Αποκτώντας Πριονιστήριο οξιάς Αποθήκη προμηθειών

Παραγωγή

3x Δασοκόμος οξιάς 2x Ξυλοκόπος οξιάς 4x Πριονιστήριο οξιάς 4x Σανίδες οξιάς

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017