πλοήγηση: σπίτιΠόροι. Χαρακτηριστικά › Πέτρες

Πέτρες

Πέτρες Πέτρες
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 1
Τύπος Βασικά
Αποκτώντας Λατομείο
κατανάλωση Ζώνη Εργαλείων
Μοναχικό Κομμάτι Μάρμαρο
Μενού Χτισίματος
(Αναβαθμίστε ένα κτίριο / Μετακινήστε ένα κτίριο)

Κοίτασμα

Κοίτασμα: Πέτρες

Παραγωγή

Κοίτασμα πέτρας 1x Λατομείο 1x Πέτρες

κατανάλωση

Η παραγωγή: Σανίδες οξιάς
Λατομείο 250Πέτρες Αποθήκη προμηθειών Μοναχικό Κομμάτι Μάρμαρο 50Μάρμαρο
Η παραγωγή: Εργαλεία
Πριονιστήριο πεύκου 150Σανίδες πεύκου Αποθήκη προμηθειών Ζώνη Εργαλείων 50Εργαλεία
Λατομείο 150Πέτρες
Μενού Χτισίματος: Κτίρια
Επίπεδο Αναβαθμίστε ένα κτίριο Επίπεδο Μετακινήστε ένα κτίριο
Ταβέρνα 1 150Πέτρες 1 20Πέτρες
Καλύβα ψαρά 1 30Πέτρες 1
2
3
8Πέτρες
50Πέτρες
100Πέτρες
Αποθήκη προμηθειών 1 80Πέτρες 1
2
10Πέτρες
200Πέτρες
Αποθήκη 1 80Πέτρες
Ορυχείο χαλκού 1 45Πέτρες
Καμίνι κάρβουνων 1 50Πέτρες 1
2
3
8Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Χυτήριο χαλκού 1 50Πέτρες 1
2
3
8Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Κατασκευαστής εργαλείων 1 60Πέτρες 1
2
3
2Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Γραφείο Eμπορίου 1 200Πέτρες 1 50Πέτρες
Αγρόκτημα 1 20Πέτρες 1
2
3
6Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Χωράφι σιταριού 1 5Πέτρες
Σιδηρουργός μπρούτζινων όπλων 1 90Πέτρες 1
2
3
16Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Ζυθοποιείο 1 75Πέτρες 1
2
3
14Πέτρες
40Πέτρες
75Πέτρες
Πηγάδι 1 15Πέτρες
Κατοικία 1 60Πέτρες 1
2
3
8Πέτρες
50Πέτρες
100Πέτρες
Στρατώνας 1 120Πέτρες 1
2
3
20Πέτρες
200Πέτρες
600Πέτρες
Βιβλιοδέτης 1 80Πέτρες 1
2
3
10Πέτρες
200Πέτρες
500Πέτρες
Unknown 1 90Πέτρες 1
2
3
16Πέτρες
50Πέτρες
100Πέτρες
Κατασκευαστής πεννών 1 120Πέτρες 1
2
3
60Πέτρες
60Πέτρες
100Πέτρες
Αρτοποιείο 1 120Πέτρες 1
2
3
30Πέτρες
60Πέτρες
100Πέτρες
Μύλος 1 90Πέτρες 1
2
3
30Πέτρες
60Πέτρες
100Πέτρες
Κατασκευαστής τόξων 1 120Πέτρες 1
2
3
30Πέτρες
60Πέτρες
100Πέτρες
Ακαδημία Μάχης 1 120Πέτρες 1
2
3
20Πέτρες
200Πέτρες
600Πέτρες
Οπλοστάσιο Μάχης 1 120Πέτρες 1
2
3
20Πέτρες
200Πέτρες
600Πέτρες
Δασοκόμος οξιάς 1 80Πέτρες 1
2
3
26Πέτρες
70Πέτρες
100Πέτρες
Πριονιστήριο οξιάς 1 135Πέτρες 1
2
3
20Πέτρες
70Πέτρες
100Πέτρες
Ξυλοκόπος οξιάς 1 90Πέτρες 1
2
3
26Πέτρες
70Πέτρες
100Πέτρες
Λατομείο μαρμάρου 1 150Πέτρες 1
2
3
30Πέτρες
80Πέτρες
125Πέτρες

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017