πλοήγηση: σπίτιΠόροι. Χαρακτηριστικά › Ξύλο πεύκου

Ξύλο πεύκου

Ξύλο πεύκου Ξύλο πεύκου
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 1
Τύπος Βασικά
Αποκτώντας Ξυλοκόπος πεύκου
κατανάλωση Πριονιστήριο πεύκου Κατασκευαστής τόξων Καμίνι κάρβουνωνUnknown

Παραγωγή

3x Δασοκόμος πεύκου 2x Ξυλοκόπος πεύκου 2x Ξύλο πεύκου

κατανάλωση

Η παραγωγή: Σανίδες πεύκου
Ξυλοκόπος πεύκου 1Ξύλο πεύκου Πριονιστήριο πεύκου 1Σανίδες πεύκου
Η παραγωγή: Τόξα
Ξυλοκόπος πεύκου 8Ξύλο πεύκου Κατασκευαστής τόξων 1Τόξα
Η παραγωγή: Απλό χαρτί
Ξυλοκόπος πεύκου 2Ξύλο πεύκου Unknown 1Απλό χαρτί
Πηγάδι / Νερόμυλος 2Νερό
Η παραγωγή: Κάρβουνο
Ξυλοκόπος πεύκου 2Ξύλο πεύκου Καμίνι κάρβουνων 1Κάρβουνο

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017