πλοήγηση: σπίτι › Δέντρα Δεξιοτήτων

Δέντρα Δεξιοτήτων


Δέντρα Δεξιοτήτων

Δέντρα Δεξιοτήτων

Τα δέντρα δεξιοτήτων σάς επιτρέπουν να βελτιώσετε ορισμένες ικανότητες των Αποίκων σας. Μπορείτε να αυξήσετε συγκεκριμένους παράγοντες της οικονομίας σας, ή να βελτιώσετε τις δεξιότητες των Ειδικών σας. Παραγάγετε βιβλία στον Βιβλιοδέτη και ξοδέψτε τα στα δέντρα δεξιοτήτων σας. 1. Για να ανοίξετε το δέντρο δεξιοτήτων ενός Ειδικού, επιλέξτε τον στο Μενού Αστεριού 2. Στο παράθυρο Ειδικού πατήστε στο κουμπί Δέντρο Δεξιοτήτων 3. Το δέντρο δεξιοτήτων ανοίγει.


Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017