πλοήγηση: σπίτιΠληθυσμός › Βαρύς τοξοβόλος

Βαρύς τοξοβόλος

Βαρύς τοξοβόλος Βαρύς τοξοβόλος Βασικά στατιστικά
Βαθμοί ζωής 10
Ζημία επίθεσης 60
Πιθανότητα χτυπήματος 80
Δεξιότητες Καμία

Μία μονάδα με ικανοποιητικό κόστος παραγωγής, που προκαλεί πολλή ζημία αλλά έχει πολύ λίγους ΒΖ.

Βαθμοί ζωής 10
Ζημία 30-60
Ακρίβεια 80%
Εμπειρία 8
δεξιότητες Μπόνους οπλισμού στον πύργο
Τύπος Στρατός Βασιλείου
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 25
Αποκτώντας Στρατώνας
Κόστος 1Άποικοι 20Ποτό 10Βαριά τόξα

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017