πλοήγηση: σπίτιΠληθυσμός › Σκοπευτής

Σκοπευτής

Σκοπευτής Σκοπευτής Βασικά στατιστικά
Βαθμοί ζωής 50
Ζημία επίθεσης 100
Ποσοστό χτυπήματος 90
Δεξιότητες Καμία

Μία βασική επίλεκτη μονάδα με καλή ΖΕ αλλά χαμηλούς ΒΖ.

Βαθμοί ζωής 50
Ζημία 50-100
Ακρίβεια 90%
Εμπειρία 21
δεξιότητες Όχι
Τύπος Στρατός Βασιλείου
Απαιτείται επίπεδο παίχτη 56
Αποκτώντας Στρατώνας Ελίτ
Κόστος 1Άποικοι 50Ποτό 1Αρκεβούζιο

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017