πλοήγηση: σπίτιΠληθυσμός › Κατάλογος των μονάδων

Κατάλογος των μονάδων

Όνομα Βαθμοί ζωής Ζημία Ακρίβεια Εμπειρία δεξιότητες Τύπος
Νεοσύλλεκτος Νεοσύλλεκτος 40 15-30 80% 2 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Πολιτοφυλακή Πολιτοφυλακή 60 20-40 80% 9 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Στρατιώτης Στρατιώτης 90 20-40 85% 10 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Επίλεκτος στρατιώτης Επίλεκτος στρατιώτης 120 20-40 90% 20 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Ιππικό Ιππικό 5 5-10 80% 8 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Στρατός Βασιλείου
Τοξότης Τοξότης 10 20-40 80% 3 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Στρατός Βασιλείου
Βαρύς τοξοβόλος Βαρύς τοξοβόλος 10 30-60 80% 8 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Στρατός Βασιλείου
Βαλλιστροφόρος Βαλλιστροφόρος 10 45-90 80% 20 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Στρατός Βασιλείου
Κανονιέρης Κανονιέρης 60 60-120 90% 30 Τελευταίο χτύπημα
Μπόνους ζημίας σε κτίρια
Αγνόηση μπόνους οπλισμού πύργου
Μπόνους οπλισμού στον πύργο
Στρατός Βασιλείου
Ξιφομάχος Ξιφομάχος 150 40-80 90% 49 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Έφιππος ξιφομάχος Έφιππος ξιφομάχος 250 25-50 90% 66 Φρουρός Στρατός Βασιλείου
Ιππότης Ιππότης 80 35-70 90% 18 Πρώτο χτύπημα Στρατός Βασιλείου
Έφιππος σκοπευτής Έφιππος σκοπευτής 50 50-100 90% 38 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Στρατός Βασιλείου
Θωρακισμένος σκοπευτής Θωρακισμένος σκοπευτής 50 100-200 90% 69 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο Στρατός Βασιλείου
Σκοπευτής Σκοπευτής 50 50-100 90% 21 Όχι Στρατός Βασιλείου
Πολιορκητής Πολιορκητής 80 100-200 90% 70 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Στρατός Βασιλείου
Λεηλατητής Λεηλατητής 40 15-30 60% 4 Όχι Ληστές
Αλήτης Αλήτης 60 20-40 60% 3 Όχι Ληστές
Πετροβόλος Πετροβόλος 10 20-40 60% 3 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Ληστές
Σκύλος φύλακας Σκύλος φύλακας 5 5-10 60% 4 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ληστές
Ταραχοποιός Ταραχοποιός 90 20-40 60% 6 Όχι Ληστές
Δασοφύλακας Δασοφύλακας 10 30-60 60% 4 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Ληστές
Βρωμιάρης Βρωμιάρης 5000 1-100 50% 200 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Ληστές
Μονόφθαλμος Μπερτ Μονόφθαλμος Μπερτ 6000 300-500 50% 100 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Ληστές
Μεταλλοδόντης Μεταλλοδόντης 11000 250-500 50% 160 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Ληστές
Τσακ Τσακ 9000 2000-2500 50% 250 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Ληστές
Άγρια Σούλα Άγρια Σούλα 60000 740-800 50% 430 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Ληστές
Λιποτάκτης νεοσύλλεκτος Λιποτάκτης νεοσύλλεκτος 40 15-30 60% 2 Όχι Λιποτάκτης
Λιποτάκτης πολιτοφύλακας Λιποτάκτης πολιτοφύλακας 60 20-40 60% 4 Όχι Λιποτάκτης
Λιποτάκτης τοξότης Λιποτάκτης τοξότης 10 20-40 60% 3 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Λιποτάκτης
Λιποτάκτης ιππέας Λιποτάκτης ιππέας 5 5-10 60% 4 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Λιποτάκτης
Λιποτάκτης στρατιώτης Λιποτάκτης στρατιώτης 90 20-40 65% 6 Όχι Λιποτάκτης
Λιποτάκτης βαρύς τοξοβόλος Λιποτάκτης βαρύς τοξοβόλος 10 30-60 60% 5 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Λιποτάκτης
Λιποτάκτης εκλεκτός στρατιώτης Λιποτάκτης εκλεκτός στρατιώτης 120 20-40 70% 8 Όχι Λιποτάκτης
Λιποτάκτης βαλλιστροφόρος Λιποτάκτης βαλλιστροφόρος 10 45-90 60% 7 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Λιποτάκτης
Λιποτάκτης κανονιέρης Λιποτάκτης κανονιέρης 60 60-120 70% 15 Τελευταίο χτύπημα
Μπόνους ζημίας σε κτίρια
Αγνόηση μπόνους οπλισμού πύργου
Μπόνους οπλισμού στον πύργο
Λιποτάκτης
Σερ Ρόμπιν Σερ Ρόμπιν 12000 200-600 80% 200 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Λιποτάκτης
Χοντρή Μπέρθα Χοντρή Μπέρθα 40000 50-150 75% 350 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Λιποτάκτης
Καθαριστής καταστρώματος Καθαριστής καταστρώματος 15 10-15 50% 1 Όχι Πειρατές
Πολεμοχαρής Πολεμοχαρής 30 10-20 50% 2 Όχι Πειρατές
Μαχαιροβγάλτης Μαχαιροβγάλτης 5 10-20 50% 1 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Πειρατές
Οπλοφόρος Οπλοφόρος 5 20-30 50% 2 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Πειρατές
Σιδερένιο τριβόλι Σιδερένιο τριβόλι 4 0-20 33% 1 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Πειρατές
Υπαξιωματικός Υπαξιωματικός 60 40-60 70% 6 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Πειρατές
Τρελομάγειρας Τρελομάγειρας 5000 200-300 66% 200 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Πειρατές
Ειδωλολάτρης Ειδωλολάτρης 40 15-30 80% 3 Όχι Οι ειδωλολάτρες
Φανατικός Φανατικός 20 30-60 90% 6 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι ειδωλολάτρες
Σκοτεινός ιερέας Σκοτεινός ιερέας 20 40-80 100% 8 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι ειδωλολάτρες
Χορευτής της φωτιάς Χορευτής της φωτιάς 30 60-120 100% 14 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι ειδωλολάτρες
Σπιούνος της σκιάς Σπιούνος της σκιάς 5 0-5 60% 6 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι ειδωλολάτρες
Χορευτής δερβίσης Χορευτής δερβίσης 90 60-120 90% 20 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Οι ειδωλολάτρες
Μάγισσα του βάλτου Μάγισσα του βάλτου 13000 400-600 75% 250 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Οι ειδωλολάτρες
Σκοτεινός αρχιερέας Σκοτεινός αρχιερέας 15000 800-1000 75% 350 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Οι ειδωλολάτρες
Έκτρωμα της νύχτας Έκτρωμα της νύχτας 35000 700-800 75% 500 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Πρώτο χτύπημα
Οι ειδωλολάτρες
Νομάδας Νομάδας 30 10-20 60% 2 Όχι Οι φυλές των ιππέων
Σύνθετος τοξότης Σύνθετος τοξότης 20 20-40 80% 2 Τελευταίο χτύπημα Οι φυλές των ιππέων
Λογχοφόροι ιππείς Λογχοφόροι ιππείς 20 5-20 90% 4 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι φυλές των ιππέων
Έφιπποι τοξότες Έφιπποι τοξότες 20 30-40 90% 6 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι φυλές των ιππέων
Έφιππη Αμαζόνα Έφιππη Αμαζόνα 20 40-60 90% 8 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι φυλές των ιππέων
Κατάφρακτος Κατάφρακτος 20 90 100% 12 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι φυλές των ιππέων
Μανιασμένος ταύρος Μανιασμένος ταύρος 2000 120 100% 50 Πρώτο χτύπημα Οι φυλές των ιππέων
Θραλ Θραλ 60 20-25 85% 3 Τελευταίο χτύπημα Οι Βόρειοι
Καρλ Καρλ 80 40-50 90% 6 Τελευταίο χτύπημα Οι Βόρειοι
Χούσκαρλ Χούσκαρλ 140 40-50 90% 10 Τελευταίο χτύπημα Οι Βόρειοι
Βίκινγκ Βίκινγκ 140 60-80 95% 14 Τελευταίο χτύπημα Οι Βόρειοι
Βαλκυρία Βαλκυρία 10 20-40 60% 3 Όχι Οι Βόρειοι
Αποτρελαμένος Αποτρελαμένος 90 20-40 70% 20 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Οι Βόρειοι
Αλεπού Αλεπού 40 10-40 95% 12 Πρώτο χτύπημα Παραμυθένιες περιπέτειες
Αγριογούρουνο Αγριογούρουνο 100 30-60 85% 12 Όχι Παραμυθένιες περιπέτειες
Λύκος Λύκος 40 60-100 85% 10 Όχι Παραμυθένιες περιπέτειες
Αρκούδα Αρκούδα 140 70-90 95% 18 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Αρχηγός Αγέλης Λύκων Αρχηγός Αγέλης Λύκων 60 80-140 95% 15 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Γίγαντας Γίγαντας 60 60-90 95% 26 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Νεοσύλλεκτος Βασιλικός Νεοσύλλεκτος 120 30-60 85% 14 Όχι Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Πολιτοφύλακας Βασιλικός Πολιτοφύλακας 160 70-90 95% 17 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Ιππέας Βασιλικός Ιππέας 40 10-60 95% 15 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Τοξότης Βασιλικός Τοξότης 40 60-120 85% 10 Όχι Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Βαρύς Τοξοβόλος Βασιλικός Βαρύς Τοξοβόλος 60 80-140 95% 16 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Βασιλικός Κανονιέρης Βασιλικός Κανονιέρης 200 60-90 95% 28 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Γίγαντας Μπόγκορ Γίγαντας Μπόγκορ 90000 100-300 60% 400 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Γίγαντας Γκόγκορ Γίγαντας Γκόγκορ 70000 100-250 80% 350 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Μονόκερως Μονόκερως 30000 350-400 80% 300 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Εξοργισμένο Αγριογούρουνο Εξοργισμένο Αγριογούρουνο 50000 200-300 90% 400 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Κακόβουλος Βασιλιάς Κακόβουλος Βασιλιάς 30000 200-300 80% 800 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Σιδερένια Γροθιά Σιδερένια Γροθιά 45000 200-250 85% 300 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Τεράστια Αρκούδα Τεράστια Αρκούδα 55000 400-750 60% 600 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Αντίπαλος Ράφτης Αντίπαλος Ράφτης 40000 150-250 75% 350 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Μαύρος Ταύρος Μαύρος Ταύρος 90000 250-300 90% 500 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Σκοτεινός Μάγος Σκοτεινός Μάγος 30000 2000-2500 80% 1000 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Ψεύτρα Κατσίκα Ψεύτρα Κατσίκα 2500 100-150 85% 100 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Κλάους Μαγκούρας Κλάους Μαγκούρας 40000 200-300 80% 250 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Ασσασίνος Ασσασίνος 30000 200-300 80% 350 Ζημία εμβέλειας Παραμυθένιες περιπέτειες
Άπληστος Ταβερνιάρης Άπληστος Ταβερνιάρης 50000 1500-2000 80% 950 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Παραμυθένιες περιπέτειες
Σπαθοκρούστης Σπαθοκρούστης 100 75-150 80% 27 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Σπαθοφόρος Ληστής Σπαθοφόρος Ληστής 300 25-50 80% 35 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Αφέντης των Σπαθιών Αφέντης των Σπαθιών 500 25-50 80% 55 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Ιππέας Ιππέας 50 50-100 80% 22 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Σκοπευτής των Αμμόλοφων Σκοπευτής των Αμμόλοφων 26 100-200 80% 15 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Σκοπευτής της Ερήμου Σκοπευτής της Ερήμου 80 50-100 80% 23 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πέτρινο Κανόνι Πέτρινο Κανόνι 100 150-300 80% 36 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Έφιππος Τοξότης Έφιππος Τοξότης 70 35-70 80% 28 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Επιτήδειος Ληστής Επιτήδειος Ληστής 1000 250-500 80% 52 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Φύλακας της Όασης Φύλακας της Όασης 40000 5000-10000 90% 1700 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Κακόκεφος Παπαγάλος Κακόκεφος Παπαγάλος 25000 2000-4000 95% 1100 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Σκουλήκι των Βράχων Σκουλήκι των Βράχων 200000 150-300 80% 6600 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Έξυπνος Ληστής Έξυπνος Ληστής 5000 500-1000 80% 200 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Μυστηριώδης Ληστής Μυστηριώδης Ληστής 20000 1000-2000 80% 740 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Λήσταρχος Λήσταρχος 30000 3500-7000 90% 1400 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Δόλιος Ληστής Δόλιος Ληστής 50000 250-500 80% 1700 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Ακατάδεκτος Ληστής Ακατάδεκτος Ληστής 150000 500-1000 80% 5000 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Γκριζωπός Ληστής Γκριζωπός Ληστής 500 375-750 80% 53 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Ύπουλος Ληστής Ύπουλος Ληστής 1000 250-500 80% 62 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Σημαδεμένος Ληστής Σημαδεμένος Ληστής 500 150-300 80% 39 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Άπληστος Ληστής Άπληστος Ληστής 10000 2500-5000 80% 470 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Ανόητος Ληστής Ανόητος Ληστής 50000 3500-7000 80% 1800 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Ναύτης Ναύτης 100 50-100 80% 21 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Εμπειροπόλεμος Ναύτης Εμπειροπόλεμος Ναύτης 200 25-50 80% 26 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Έφιππος Ναύτης Έφιππος Ναύτης 50 35-70 80% 17 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Λοστρόμος Λοστρόμος 40 25-50 80% 15 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Κανονιέρης Κανονιέρης 100 100-200 80% 27 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Υπολοχαγός Δεύτερης Βαθμίδας Υπολοχαγός Δεύτερης Βαθμίδας 70 35-70 80% 17 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Τιμονιέρης Τιμονιέρης 250000 250-500 80% 8300 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Αντάρτης Αντάρτης 5000 2500-5000 80% 450 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Καπετάνιος Καπετάνιος 10000 4000-8000 80% 560 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πεινασμένος Ανθός Πεινασμένος Ανθός 10000 2250-4500 90% 680 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Λυσσαλέος Ανθός Λυσσαλέος Ανθός 15000 2750-5500 90% 930 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Βολβώδης Ανθός Βολβώδης Ανθός 20000 3250-6500 90% 920 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Κακόκεφος Φύλακας Κακόκεφος Φύλακας 25000 500-1000 80% 910 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Τεράστιο Κανόνι #1 Τεράστιο Κανόνι #1 35000 7500-15000 85% 1600 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Τεράστιο Κανόνι #2 Τεράστιο Κανόνι #2 40000 7500-15000 85% 1750 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Τρελός Φύλακας Τρελός Φύλακας 50000 250-500 80% 1700 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πληροφοριοδότης Πληροφοριοδότης 50000 4500-9000 90% 2000 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Γκόλεμ Βιβλιοθήκης Γκόλεμ Βιβλιοθήκης 70000 1750-3500 90% 2500 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Τεράστια Νυχτερίδα Τεράστια Νυχτερίδα 150000 450-900 90% 5000 Πρώτο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Μεγάλο Πέτρινο Άγαλμα Μεγάλο Πέτρινο Άγαλμα 400000 450-1000 90% 13000 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πέτρινο Άγαλμα Γεμάτο Βρύα Πέτρινο Άγαλμα Γεμάτο Βρύα 500000 400-800 90% 17000 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Τεράστιο Θαλάσσιο Φίδι Τεράστιο Θαλάσσιο Φίδι 700000 300-600 80% 23000 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πίθηκος που Κουνάει Ραβδί Πίθηκος που Κουνάει Ραβδί 150 95 95% 37 Ζημία εμβέλειας 1001 Νύχτες
Πίθηκος που Πετάει Πέτρες Πίθηκος που Πετάει Πέτρες 70 125-250 95% 67 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Πίθηκος Αρχηγός Πίθηκος Αρχηγός 500 35-70 95% 56 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Νευρικός Πίθηκος Νευρικός Πίθηκος 100 80-160 95% 40 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
1001 Νύχτες
Γκρίζος λύκος Γκρίζος λύκος 10 2-3 80% 1 Πρώτο χτύπημα Διάφορα
Κρόακερ Κρόακερ 10000 500-700 50% 200 Τελευταίο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Διάφορα
Ιθαγενής Ιθαγενής 40 15-30 80% 2 Όχι Διάφορα
Σαμάνος Σαμάνος 5 0-5 60% 1 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Διάφορα
Πολεμιστής Τζάγκουαρ Πολεμιστής Τζάγκουαρ 90 60-120 90% 2 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Διάφορα
Μυστηριώδης σαμάνος Μυστηριώδης σαμάνος 9000 200-500 70% 5 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Διάφορα
Γκαρούν ο Κυνηγός Γκαρούν ο Κυνηγός 6000 300-500 50% 200 Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Τελευταίο χτύπημα
Διάφορα
Επιθετικός Επιθετικός 10 0-10 80% 10 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Διάφορα
Οπισθοφύλακας Οπισθοφύλακας 35 25-35 10% 10 Όχι Διάφορα
Μέσος Μέσος 10 30-60 80% 5 Όχι Διάφορα
Τερματοφύλακας Τερματοφύλακας 10000 50-150 75% 20 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Διάφορα
Κατεργάρης Κατεργάρης 20 15-30 90% 2 Όχι Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Βάνδαλος Βάνδαλος 50 20-40 90% 2 Όχι Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Νταής Νταής 90 20-40 90% 2 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Ζημία εμβέλειας
Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Φαρσέρ Φαρσέρ 20 10-20 80% 2 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Παλιάνθρωπος Παλιάνθρωπος 10 25-50 90% 2 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Απατεώνας Απατεώνας 10 40-75 90% 2 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Χαφιές Χαφιές 10 50-100 90% 2 Μπόνους οπλισμού στον πύργο Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Γκρινιάρης Γκρινιάρης 120 20-40 90% 2 Όχι Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Κλαψιάρης Κλαψιάρης 40 70-140 90% 2 Τελευταίο χτύπημα
Ζημία εμβέλειας
Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Παλιοτόμαρο Παλιοτόμαρο 50 25-50 90% 2 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Ντένις ο εγκληματίας Ντένις ο εγκληματίας 5000 100-200 80% 2 Πρώτο χτύπημα
Επίθεση στον πιο αδύναμο στόχο
Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Άλεξ ο ταραχοποιός Άλεξ ο ταραχοποιός 17000 700-1500 90% 2 Τελευταίο χτύπημα Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Μπομπ ο κακούργος Μπομπ ο κακούργος 35000 1250-2500 70% 2 Τελευταίο χτύπημα Οι απρόσκλητοι του πάρτι
Ληστής Νεοσύλλεκτος Ληστής Νεοσύλλεκτος 130 25 --- --- Μπόνους εν Ιππ - 25% Αντίπαλοι. Αποστολές
Ληστής Τοξότης Ληστής Τοξότης 130 35 --- --- Μπόνους εν Επφ - 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Ληστής Ιππικό Ληστής Ιππικό 150 30 --- --- Μπόνους εν Εμβ - 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Ταραχοποιός Ταραχοποιός 220 25 --- --- Μπόνους εν Ιππ 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Αλήτης Αλήτης 150 30 --- --- Μπόνους εν Ιππ 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Ληστής Βαρύς Τοξοβόλος Ληστής Βαρύς Τοξοβόλος 140 40 --- --- Μπόνους εν Επφ 50% Αντίπαλοι. Αποστολές
Πολεμικός Σκύλος Πολεμικός Σκύλος 10 160 --- --- --- Αντίπαλοι. Αποστολές
Βρωμιάρης Βρωμιάρης 4000 300 --- --- Μπόνους εν Ιππ 40% Αντίπαλοι. Αποστολές
Μονόφθαλμος Μπερτ Μονόφθαλμος Μπερτ 4000 300 --- --- Μπόνους εν Επφ 40% Αντίπαλοι. Αποστολές
Μεταλλοδόντης Μεταλλοδόντης 4000 300 --- --- Μπόνους εν Εμβ 40% Αντίπαλοι. Αποστολές
Τσακ Τσακ 2000 150 --- --- Μπόνους εν Εμβ 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Άγρια Σούλα Άγρια Σούλα 2500 200 --- --- Μπόνους εν Ιππ 35% Αντίπαλοι. Αποστολές
Ντρακ ο Αφανιστής Ντρακ ο Αφανιστής 4000 720 --- --- --- Αντίπαλοι. Αποστολές
Ουλή Ουλή 5000 360 --- --- Μπόνους εν Εμβ 50% Αντίπαλοι. Αποστολές
Η Σκιά Η Σκιά 3600 650 --- --- Μπόνους εν Επφ 50% Αντίπαλοι. Αποστολές
Γκριζογένης Γκριζογένης 8500 250 --- --- Μπόνους εν Ιππ 50% Αντίπαλοι. Αποστολές

Εργαλειοθήκη

Αποδοτικές περιπέτειες

Πασχαλινή εκδήλωση 2017